Yin-yang baserade markörer för förädling av spannmål

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Projektet är avslutat

Kort om projektet

Projektets mål är att ta fram nya spannmålssorter med olika mervärden för kommersiella tillämpningar. Forskargruppen på SLU har sen flera år tillbaka arbetat med att reda ut hur spannmål styr produktionen av olika polysackarider i sina frön. Det arbetet har nu kommit så långt att det finns metoder som går att tillämpa i förädling för att påverka halter av kostfiber och stärkelse i framför allt korn.

De senaste årens forskning har skett i samarbete med och delvis finansierat av Lantmännen, och nu finns ett antal linjer som företaget tror kan bli framgångsrika kommersiella grödor för produktion av livsmedel med hög fiberhalt. Föreliggande projektförslag ligger därför helt i linje med SLU Grogrunds, såväl som regeringens, mål att säkra Sveriges kapacitet att förse industrin med nya moderna inhemska sorter som möter konsumenternas krav och stärker konkurrenskraften.

Relaterade sidor: