Systemekologi

Senast ändrad: 18 juli 2022
Forskaren Achim Grelle uppe i en mast. Utsikt över vintrig skog.

Vi studerar samspel mellan det levande och det icke levande i ekosystem och hur människan påverkar det. Ekosystemet kan vara en handfull jord, en park, ett landskap eller hela biosfären.

Det är snarare biologiska processer än enskilda organismer som vi fokuserar på, ofta i form av tillstånd och flöden av energi, kol, kväve, fosfor och andra element. Eftersom kol är huvudbyggstenen i all liv på jorden är det naturligt att kolcykeln är av central betydelse inom vår verksamhet.

Vi bidrar till att lösa framtidens stora utmaningar: hur mer livsmedel, fibrer och bioenergi ska kunna produceras på ett uthålligt, miljövänligt och klimatsmart sätt.

Vi fokuserar på:

  • Kretslopp av kol och näringsämnen i terrestra ekosystem.
  • Kolinlagring i mark
  • Biologiska, kemiska och fysikaliska interaktioner i marken.
  • Gasutbyte mellan atmosfär och terrestra ekosystem.
  • Hur jordbruksmetoder och skogskötsel påverkar markbiologiska processer.

Gruppen arbetar både empiriskt och teoretiskt med utveckling och tillämpning av kol- och kvävemodeller.

Mer information

Läs om projekt och publikationer på forskarnas cv-sidor:

Personal inom systemekologi - skog
Personal inom systemekologi - jordbruk

Nyheter om ekosystemtjänster och processer

Två män arbetar arbetar med ett fältförsök inom jordbruket.
Ett av Sveriges mest kända jordbruksförsök sås. Det anlades 1956 och är i dag ven viktig resurs för forskning om kolinlagring och klimat seglat upp som en av de mest intressanta frågeställningarna. Foto: Anna Lundmark
Hög mast sticker upp över trädtopparna.
SLU driver ett nätverk av 15 stationer som mäter flöden av växthusgaser mellan ekosystem och atmosfär. Våra data kan förbättra klimatmodellerna och bidra till viktiga beslut om hur samhället ska begränsa klimatpåverkan. Photo: Achim Grelle

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Thomas Kätterer, professor systemekologi
Institutionen för ekologi, SLU
thomas.katterer@slu.se 018-672425