Övervakning i jordbrukslandskap

Senast ändrad: 13 januari 2017
jordbruk.jpg

Institutionen för ekologi har flera miljöanalysprojekt i jordbrukslandskapet, det handlar bade om insamling och sammanställning av data och ny metodik.

Projekten kan sorteras in under:


Kontaktinformation

Anders Glimskär, forskare, kontakt miljöanalys regional landskapsövervakning
Institutionen för ekologi, SLU
anders.glimskar@slu.se,  018-67 22 20, 076-821 96 70                                                       

Merit Kindström, merit.kindstrom@slu.se

Assar Lundin, assar.lundin@slu.se