Övervakning i jordbrukslandskap på institutionen för ekologi

Senast ändrad: 18 december 2017
foma-jordbruk.jpg

Hur mår miljön i det svenska jordbrukslandskapet? Vi bidrar till svaret på den frågan genom att samla in och sammanställa data. Vi tar också fram ny metodik för miljöövervakning. Dataserierna används för att följa upp miljökvalitetsmålen och EU:s jordbrukspolitik samt för internationell rapportering. De är också värdefulla för vår forskning.