Forskarutbildning

Senast ändrad: 15 februari 2022

Våra doktorander bidrar till ny kunskap om samspelet mellan organismer, landskap, mark, miljö och klimat. Vi studerar allt från nematoder till björnar och hela ekosystem. Vill du bli doktorand hos oss?

I forskningen använder vi många olika tekniker till exempel DNA-analys och gps-pejling av stora däggdjur. Doktorandernas resultat ger värdefulla pusselbitar om ekologiska grundläggande frågor och kunskapen kan ofta användas praktiskt i naturvård, viltförvaltning, skogsbruk och jordbruk. Vi samarbetar med andra forskningsinstitutioner, kommuner, länsstyrelser, näringsliv, bönder och med den offentliga sektorn.

Vill du bli doktorand på institutionen för ekologi? Alla våra doktorandtjänster annonseras ut under Nya doktorander sökes

Läs mer om doktorandutbildningen på SLU

Forskarskolor

SLU:s forskarskolor erbjuder kurser, workshopar och seminarier för doktorander - det både fördjupar och breddar kunskaperna. Institutionen för ekologi är framförallt engagerad i forskarskolan:

Ekologi - grunder och tillämpningar

Men det finns flera andra intressanta forskarskolor

Avhandlingar

Du hittar avhandlingar från institutionen för ekologi via SLU-bibliotekens databas Epsilon.