Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys på institutionen för ekologi

SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. Institutionen för ekologi deltar i övervakning av bland annat granbarkborrar, vilt och landskap.

jordbruk.jpg

Jordbrukslandskap

Institutionen för ekologi har flera miljöanalysprojekt i jordbrukslandskapet, det handlar bade om insamling och sammanställning av och ny metodik.
Publicerad: 24 augusti 2017 -