Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanalys

SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. Institutionen för ekologi deltar i övervakning av bland annat granbarkborrar, vilt och landskap.

Jordbrukslandskap

Institutionen för ekologi har flera miljöanalysprojekt i jordbrukslandskapet, det handlar bade om insamling och sammanställning av och ny metodik.

Skogslandskap

Vi har ansvar för fortlöpande miljöanalys när det gäller övervakning av granbarkborrar och vilt samt webbtjänsten Skogsskada.

Grusväg slingrar sig genom lövskog. Foto.

Flöden av växthusgaser

Institutionen för ekologi driver ett nätverk av 15 stationer som mäter flöden av växthusgaser mellan ekosystem och atmosfär.

Mast höjer sig över skogen.

Vilt

Vår forskningsstation i Grimsö ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är tillgänglig för alla forskare. Inom SITES ligger viltövervakningen.

Man och kvinna tar prover på ett kid. Foto.
Publicerad: 11 juli 2023 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekt
Astrid Taylor
Mattias Jonsson (ställföreträdande)
ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 16   

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…