Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys på institutionen för ekologi

SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. Institutionen för ekologi deltar i övervakning av bland annat granbarkborrar, vilt och landskap.

Publicerad: 08 juli 2019 -
Loading…