Om oss

Senast ändrad: 03 januari 2024
Tre glada människor dricker kaffe och äter bulle.

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden.

Institutionen för ekologi är en av SLUs största institutioner med högkvalitativ forskning, stor vetenskaplig produktion, omfattande samverkan med samhället och höga betyg på de grundutbildningskurser vi ansvarar för.

Vill du ha kontakt med oss?

Här hittar du mer information om

Vår forskning

Våra kurser

Vår samverkan

Vår fortlöpande miljöanalys

Fakta om institutionen

Adress Uppsala

Postadress:

Institutionen för ekologi
Box 7044
75007 Uppsala

Besöksadress:

Institutionen för ekologi
Ulls väg 16
75651 Uppsala

Leveransadress (tunga/skrymmande lev.):

Lennart Hjelms väg 5
75651 Uppsala

Telefon: 018-671000 (vx)

Fax: 018-672890

 

Adress Grimsö

Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Seminarieserie

Seminarierna hålls vanligtvis på tisdagar kl 13.00 i Tammsalen i Ekologicentrum, Uppsala.Seminarierna hålls på engelska och alla är välkomna att komma och lyssna. Om du vill veta vilka föredrag som är aktuella kan du kontakta tomas.roslin@slu.se 

En separat seminarieserie ordnas vid Grimsö forskningsstation. Det finns möjlighet att vara med på zoom. Kontakta henrik.andren@slu.se

Fakta:

Bilden på förstasidan, spindelnätet, kommer från Wikimedia Commons. Fotograf Luc Viatour/www.Lucnix.be 


Kontaktinformation

Astrid Taylor, prefekt
Mattias Jonsson, ställföreträdande prefekt
Institutionen för ekologi
ekol-prefekt@slu.se 

Studierektorer för doktorandutbildningen
Sönke Eggers, sonke.eggers@slu.se
Adriana Puentes, adriana.puentes@slu.se

Studierektorer för grundutbildningen
Ida Kollberg och Maria Viketoft  
ekol-studierektorGU@slu.se

Anna Lundmark, Kommunikatör
Institutionen för ekologi, SciFest
anna.lundmark@slu.se
+4618672335