Referenslaboratorium för bihälsa

Senast ändrad: 17 maj 2024
Kvinna håller i en påse med bin.

Regeringen har utsett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. Vi ställer diagnos på bin som misstänks vara sjuka.

Diagnostik

Vi utför diagnos av prover på vuxna bin och yngel, varroa-kontroll av levande drottningar samt nedfallsprov. Främst bitillsynsmän men också biodlare från hela landet skickar in prover till oss. Analys av anmälningspliktiga sjukdomar som ingår i bitillsynen är kostnadsfri. Dessa sjukdomar är amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. Andra misstänkta sjukdomar analyserar vi efter överenskommelse om ersättning.

Referenslaboratorium

I februari 2011 utsåg Europeiska kommissionen ett gemensamt referenslaboratorium för bihälsa, och i och med detta blev medlemsländerna skyldiga att inrätta minst ett motsvarande nationellt referenslaboratorium. Eftersom regeringens ambition är att så långt som möjligt dra nytta av befintlig verksamhet beslöt regeringen utse SLU till nationellt referenslaboratorium för bihälsa.

Instruktioner för provtagning

Instruktioner för dig som ska skicka in prover till referenslaboratoriet för bihälsa.

Följesedel

Till alla försändelser ska en av Jordbruksverket utformad följesedel bifogas. Följesedeln får dock inte placeras så att den kommer i kontakt med provmaterialet och blir oläslig.

Försändelsen skickas till:
Institutionen för ekologi/bihälsa
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Box 7044
750 07 Uppsala

Misstänkt yngelsjukdom

Vid undersökning av misstänkt yngelsjukdom ska ett prov av vaxkakan skäras ut och sändas in för analys. Kakprovets storlek bör vara cirka 8x8 cm) och innehålla yngel. Om provet är för litet kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Kakdel som endast innehåller honung eller sockerlösning är inte lämplig för att ställa diagnos. Provet lindas in i papper (inte täta plastpåsar) och placeras i pappersaskar. För ändamålet avsedda askar finns att beställa hos länsstyrelsen. Placera kakprovet i asken och var noga med att märka provet med bisamhällets nummer eller namn samt namn och adress på biodlaren.

Vid misstanke om amerikansk yngelröta måste bitillsynsman alltid skicka kakprov till SLU för konfirmerande analys.

Varroa-kvalster

Nedfallsprov för analys avseende eventuell förekomst av varroa-kvalster kan tas från vinternedfall eller om prov tas under vår/sommar samlas nedfallet i speciella inläggningsbottnar under minst 2 veckor. Nedfallsprov bör skickas som samlingsprov från varje bigård. Det separerade nedfallet skakas ned i en papperspåse eller kuvert. Provet bör frysas minst 12 timmar innan det förpackas och skickas.

Misstänkt sjukdom hos vuxna bin

För en säker diagnos vid undersökning av misstänkt sjukdom hos vuxna bin rekommenderas ett prov innehållande minst 200 bin (ca 2 dl). Provet kan bestå av redan döda bin eller levande bin som lämpligen avdödas i frys innan de förpackas i papperspåsar/askar och skickas.

Biprov kan även analyseras med avseende på amerikansk yngelröta. Denna analys utförs kostnadsfritt inom bitillsynen i samband med sjukdomsutbrott och smittutredning, då biprover kan skickas till SLU.

Transport av drottningar

För drottningar gäller att dessa får transporteras från områden som är eller misstänks vara angripna av varroa-kvalster om de passerar SLU för besiktning. Innan drottningar skickas till SLU för besiktning ska en föranmälan göras. Detta kan ske på telefon 018-67 20 83, 018-67 20 73, via e-post nrlbihalsa@slu.se eller skriftligt till vår adress.

Vad händer med mitt prov på laboratoriet?

När provet kommer in registreras det och får ett diarienummer.

Kakprov

I de fall vi hittar kliniska symptom görs ett snabbtest för att konfirmera diagnosen. För att ge bitillsynsmannen informationen så snabbt som möjligt kontaktas denne via telefon. Diagnosen bekräftas även genom bakteriell odling och molekylärbiologiska metoder.

Om inga symptom hittas görs en bakteriell odling. Eventuella bakteriekolonier kontrolleras med molekylärbiologiska metoder. Bitillsynsmannen får inget preliminärsvar via telefon då inga kliniska symptom kan ses.

Slutsvar kommer med posten efter en till två veckor, både till bitillsynsman och biodlare.

Biprov

Vid biprov räknas och anges antalet varroakvalster/100 bin om inget annat efterfrågas. Analys av amerikansk yngelröta genom odling av bakterien
från biprov är kostnadsfri i samband med sjukdomsutbrott
.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kontakta oss gärna om du har frågor, kommentarer eller klagomål.

Referenslaboratoriet för bihälsa, 018-672073
Anna Nilsson
NRLbihalsa@slu.se