Referenslaboratorium för bihälsa

Senast ändrad: 23 januari 2018
ref-lab-bi.jpg

Regeringen har utsett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. Vi ställer diagnos på bin som misstänks vara sjuka.

Diagnostik

Vi utför diagnos av prover på vuxna bin och yngel, varroa-kontroll av levande drottningar samt nedfallsprov. Främst bitillsynsmän men också biodlare från hela landet skickar in prover till oss. Analys av anmälningspliktiga sjukdomar som ingår i bitillsynen är kostnadsfri. Dessa sjukdomar är amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. Andra misstänkta sjukdomar analyserar vi efter överenskommelse om ersättning.

Referenslaboratorium

I februari 2011 utsåg Europeiska kommissionen ett gemensamt referenslaboratorium för bihälsa, och i och med detta blev medlemsländerna skyldiga att inrätta minst ett motsvarande nationellt referenslaboratorium. Eftersom regeringens ambition är att så långt som möjligt dra nytta av befintlig verksamhet beslöt regeringen utse SLU till nationellt referenslaboratorium för bihälsa.

Ackreditering

Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO 17025:2005 och har ackrediteringsnummer 1208.

Instruktioner för provtagning

Instruktioner för dig som ska skicka in prover till referenslaboratoriet för bihälsa.

Misstänkt yngelsjukdom

Vid undersökning av misstänkt yngelsjukdom ska ett prov av vaxkakan skäras ut och sändas in för analys. Kakprovets storlek bör vara cirka 1dm3 (10x10cm) och innehålla yngel. Kakdel som endast innehåller honung eller sockerlösning är inte lämplig för att ställa diagnos. Provet lindas in i papper (inte täta plastpåsar) och placeras i pappersaskar. För ändamålet avsedda askar finns att beställa hos länsstyrelsen. Placera kakprovet i asken och var noga med att märka provet med bisamhällets nummer eller namn samt namn och adress på biodlaren.

Varroa-kvalster

Nedfallsprov för analys avseende eventuell förekomst av varroa-kvalster kan tas från vinternedfall eller om prov tas under vår/sommar samlas nedfallet i speciella inläggningsbottnar under minst 2 veckor. Nedfallsprov bör skickas som samlingsprov från varje bigård. Det separerade nedfallet skakas ned i en papperspåse eller kuvert. Provet bör frysas minst 12 timmar innan det förpackas och skickas.

Misstänkt sjukdom hos vuxna bin

För en säker diagnos vid undersökning av misstänkt sjukdom hos vuxna bin rekommenderas ett prov innehållande minst 200 bin (ca 2 dl). Provet kan bestå av redan döda bin eller levande bin som lämpligen avdödas i frys innan de förpackas i papperspåsar/askar och skickas.

Transport av drottningar

För drottningar gäller att dessa får transporteras från områden som är eller misstänks vara angripna av varroa-kvalster om tillstånd sökts och beviljats av Jordbruksverket och passerar SLU för besiktning. Innan drottningar skickas till SLU för besiktning ska en föranmälan göras. Detta kan ske på telefon 018-67 20 83 eller skriftligt till adressen nedan.

Glöm inte följesedeln!

Till alla försändelser ska en av Jordbruksverket utformad följesedel bifogas. Följesedeln får dock inte placeras så att den kommer i kontakt med provmaterialet och blir oläslig.

Följesedel från Jordbruksverket


Försändelsen skickas till:
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Box 7044
750 07 Uppsala

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Referenslaboratoriet för bihälsa
Eva Forsgren och Helena Bötker
NRLbihalsa@slu.se 018-672073

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se