Grundutbildning

Senast ändrad: 14 februari 2022

Ekologin är central för att förstå och lösa flera av de stora utmaningar mänskligheten står inför, till exempel klimatförändringar, minskande biologisk mångfald och ökad efterfrågan på mat. Våra kurser ger dig viktiga pusselbitar som behövs för att du ska kunna bidra till en hållbar, levande och bättre värld. Våra kurser och lärare brukar vara mycket omtyckta av studenterna och betyget på våra kurser ligger högt.

Läs en kurs i ekologi

Att läsa ekologikurser är inte bara viktigt och nyttigt om du vill arbeta för en hållbar framtid. Det är roligt också. Många kurser innehåller spännande exkursioner och övningar.

Häng med på exkursion bland koblajor och hästdynga, Youtube

Här hittar du de fristående kurser som institutionen för ekologi har kursansvar för.

Kurser hösten 2022

Webbanmälan öppnar 15 mars på antagning.se.

Kurser våren 2022

Sök efter kurser på SLU

Studenter som ligger ner på en bänk och tar en paus.
Visst har du tid att ta det lugnt och njuta av livet som student ibland. Här utanför vårt hus Ekologicentrum. Foto: Anna Lundmark
Lär dig känna igen solitärbin (till familj) och våra vanligaste humlor. Foto: Anna Lundmark
Studenter i skogen tittar på insekter.
Studenter på exkursion i Lunsen. Foto: Anna Lundmark

Vi är engagerade i programmet Biologi och miljövetenskap

Utbilda dig till biolog eller miljövetare och arbeta för en hållbar värld. Du får kunskaper som gör att du kan lösa angelägna miljöproblem och bidra till att bevara en biologisk mångfald.

Läs mer om programmet Biologi och miljövetenskap

Träffa Lisa - miljövetaren som löser riktiga miljöproblem

Förslag på självständiga arbeten

Vi annonserar självständiga arbeten på karriärportalen

Du kan också läsa om vår forskning och kontakta forskare som arbetar med det ämne du är intresserad. Våra studierektororer Ida Kollberg och Maria Viketoft  hjälper dig gärna att hitta rätt. Kontakta dem på: 

Till studenter som gjort självständigt arbete hos oss

Här hittar du bibliotekets mallar för studentarbeten


Kontaktinformation

Ida Kollberg och Maria Viketoft, Studierektorer för grundutbildningen
Institutionen för ekologi
ekol-studierektorGU@slu.se