Grundutbildning

Senast ändrad: 18 mars 2024

Ekologin är central för att förstå och lösa flera av de stora utmaningar mänskligheten står inför, till exempel klimatförändringar, minskande biologisk mångfald och ökad efterfrågan på mat. Våra kurser ger dig viktiga pusselbitar som behövs för att du ska kunna bidra till en hållbar, levande och bättre värld. Våra kurser och lärare brukar vara mycket omtyckta av studenterna och betyget på våra kurser ligger högt.

Läs en kurs i ekologi

Att läsa ekologikurser är inte bara viktigt och nyttigt om du vill arbeta för en hållbar framtid. Det är roligt också. Många kurser innehåller spännande exkursioner och övningar.

Häng med på exkursion bland koblajor och hästdynga, Youtube

Här hittar du de fristående kurser som institutionen för ekologi har kursansvar för.

Kurser hösten 2024

Kurser våren 2024

Sök kurser på SLU

Vi är engagerade i programmet Biologi och miljövetenskap

Utbilda dig till biolog eller miljövetare och arbeta för en hållbar värld. Du får kunskaper som gör att du kan lösa angelägna miljöproblem och bidra till att bevara en biologisk mångfald.

Läs mer om programmet Biologi och miljövetenskap

Träffa Lisa - miljövetaren som löser riktiga miljöproblem

Förslag på självständiga arbeten

Vi annonserar självständiga arbeten på karriärportalen

Du kan också läsa om vår forskning och kontakta forskare som arbetar med det ämne du är intresserad. Våra studierektororer Ida Kollberg och Maria Viketoft  hjälper dig gärna att hitta rätt.
Kontakta dem på: ekol-studierektorGU@slu.se 

Till studenter som gjort självständigt arbete hos oss

Här hittar du bibliotekets mallar för studentarbeten