Grundutbildning

Senast ändrad: 05 juni 2018
studenter-ingress.jpg

Vår undervisning inom grundutbildningen är mycket omtyckt av studenterna och betyget på våra kurser ligger högt. Hela lärarlaget tilldelades 2014 års pedagogiska pris på SLU. Förutom kurserna inom SLU:s program ger vi flera uppskattade kurser med inriktning mot naturvård, bin, biodling och pollinering samt viltbiologi.

Våra fristående kurser

Kryptogamer och naturvård

Praktisk naturvård

Naturvårdsbiologi

Viltbiologikursen

Bin, biodling och pollinering

Sök efter kurser på SLU

Förslag på självständiga arbeten

Vi annonserar självständiga arbeten på karriärportalen

Till studenter som gjort självständigt arbete hos oss

Institutionens mallar för självständiga arbetens fram- och titelsida, Word-format:

Mall för framsida och titelsida på självständiga arbeten vid institutionen för ekologi, svenska

Mall för framsida och titelsida på självständiga arbeten vid institutionen för ekologi, engelska


Kontaktinformation

Peter Redbo Torstensson, universitetslektor, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för ekologi, SLU
peter.torstensson@slu.se 018-672494, 076-1129776