Ekologicentrums molekylärlaboratorium

Senast ändrad: 10 januari 2024

Institutionen för ekologi och institutionen för växtproduktionsekologi delar ett molekylärlaboratorium i det gemensamma ekologicentrum. Laboratoriet är i första hand till för anställda inom SLU, men även externa användare är välkomna.

Alla användare av laboratoriet betalar en bänkavgift. I avgiften ingår en introduktion, tillgång till all utrustning, hjälp och råd från teknisk personal samt visst förbrukningsmateriel. Projektspecifika förbrukningsmaterial såsom DNA-extraktionskit och kemikalier för PCR betalas av användaren.

Maskinparken består av:

 • 3 QIAcuber, extraktionsrobotar från QIAGEN med plats för 12 prover per körning
 • 2 CFXconnect Real-Tids PCR maskiner från Bio-Rad
 • 1 T100 Thermal cycler, PCR maskin från Bio-Rad
 • PCR workstation med UV-ljus
 • 1 plattgjutare, för upp till 400 plattor
 • 1 Autoklav, 160 L Laboklav
 • 1 Ismaskin
 • 1 NanoDrop
 • 1 Qubit 4 fluorometer från Invitrogen
 • 1 Elga Purelab Pharma compliance – Ultrarent vatten typ-I*
 • 1 GelDoc XR+ från Bio-Rad för analysering av GelRedfärgade agarosgeler
 • Utrustning för att köra agarosgelelektrofores
 • 1 Homogeniserare, Super homogenizer från Bertin technologies
 • 1 MixerMill 400 Retsch (Homogeniserare)
 • Centrifug Sigma 4-16S
 • Värmeblock, skakar för 96-hålsplattor med inkubering, små centrifuger, ett vattenbad, pH-meter.
 • 1 Kylcentrifug; Fisherbrand™ accuSpin™ Micro 21R, 12 x 2mL 12 prov, Thermo Fisher
 • Det finns även inkubatorer och värmeskåp i olika storlekar.

Kontakta oss om du har frågor.