Ekologibiblioteket

Senast ändrad: 11 juli 2023

Ekologibiblioteket ger i första hand service till anställda och studenter vid Institutionen för ekologi, SLU. Samlingarna innehåller litteratur inom bland annat ekologi, entomologi, naturvård och växtskydd.

Största delen av beståndet är registrerat i Primo och Libris under beteckningen EKOLB och det går bra att beställa lån och artikelkopior av detta material via SLU-biblioteket. Om du inte har någon anknytning till SLU kan du också beställa med hjälp av ditt närmaste bibliotek. Personliga besök är också välkomna, men då först efter överenskommelse med bibliotekarien per telefon eller e-post.

Öppettider

Vanligen bemannat tisdagar och torsdagar. 


Kontaktinformation

Karin Eriksson, bibliotekarie
Institutionen för ekologi, SLU
karin.eriksson@slu.se, 018-672375                  

Ekologibiblioteket
Institutionen för ekologi, SLU
Box 7044 750 07 Uppsala, besöksadress Ulls väg 16