SLU-nyhet

Modell för biologisk bekämpning av insektsskadegörare

Publicerad: 31 oktober 2016

Naturliga fiender bidrar med en ekonomiskt mycket värdefull ekosystemtjänst eftersom de begränsar det skördebortfall som skadegörare orsakar på grödorna. Men hur mycket bidrar de naturliga fienderna med I olika typer av jordbrukslandskap?

Det är känt sedan tidigare att det ofta finns både fler arter och ett högre antal naturliga fiender till insektsskadegörare i mer komplexa jordbrukslandskap med en lägre andel åkermark och högre förekomst av betesmarker, fältkanter, åkerholmar och andra livsmiljöer där de naturliga fienderna kan hitta föda och övervintringsplatser. Därför borde det gå att göra modeller för nivån av den biologiska bekämpning som de naturliga fienderna bidrar med i olika typer av jordbrukslandskap. Men hur? Och vad kan man ha för användning av en sådan modell? I en ny studie utreder och diskuterar man detta.


Kontaktinformation