Genetiskt laboratorium, Grimsö

Senast ändrad: 11 juli 2023

Grimsö genetiska laboratorium kan erbjuda genotypning med SNP-markörer, PCR och de flesta typer av DNA/RNA-extraktion. Ett av våra expertisområden är genetisk analys av lågkvalitativa prover, exempelvis spillning, urin, saliv med mera.

Grimsös genetiska laboratorium togs i bruk år 2010. Uppbyggnaden finansierades till stor del av Marie-Claire Cronstedts stiftelse och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Delar av apparturen finansierades med medel från Bergslagens Sparbank. 

Vi har under åren arbetat med prover från bland annat järv, mårdhund, lodjur, dovhjort, vildsvin, trana, varg och rådjur.

Maskinell utrustning

  • PCR-maskiner, 5 st
  • Fluidigm EP1
  • Nanodrop
  • Quant-iT
  • TissueLyser
  • UV-huv
  • Crosslinker
  • Därtill finns all standardutrustning för extraktion m.m.

Kontaktinformation

Är du forskare och intresserad av att använda Grimsö genetiska laboratorium?
Kontakta anna.danielsson@slu.se

Laboratoriet kan inte erbjuda personalresurser i större omfattning. Vi har inga möjligheter att analysera prover åt privatpersoner utan arbetar enbart mot våra respektive uppdragsgivare.