Genetiskt laboratorium, Grimsö

Senast ändrad: 26 april 2022

Grimsö genetiska laboratorium kan erbjuda genotypning med SNP-markörer, PCR och de flesta typer av DNA/RNA-extraktion. Ett av våra expertisområden är genetisk analys av lågkvalitativa prover, exempelvis spillning, urin, saliv etc.

Grimsös genetiska laboratorium togs i bruk år 2010. Uppbyggnaden finansierades till stor del av Marie-Claire Cronstedts stiftelse och Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Delar av apparturen finansierades med medel från Bergslagens Sparbank. 

Vi har under åren arbetat med prover från bland annat järv, mårdhund, lodjur, dovhjort, vildsvin, trana, varg och rådjur.

Maskinell utrustning

  • PCR-maskiner, 5 st
  • Fluidigm EP1
  • Nanodrop
  • Quant-iT
  • TissueLyser
  • UV-huv
  • Crosslinker
  • Därtill finns all standardutrustning för extraktion m.m.
Grimsö genetiska laboratorium ligger i den röda huvudbyggnaden. Välkommen hit. Foto: Jenny Svennås Gillner

Kontaktinformation

Är du forskare och intresserad av att använda Grimsö genetiska laboratorium?
Kontakta anna.danielsson@slu.se

Laboratoriet kan inte erbjuda personalresurser i större omfattning.