Vill du arbeta med naturvård i skog?

Senast ändrad: 03 oktober 2022
Kvinna tittar på ett gammalt träd.
Alla studenter träffas på exkursionerna. Foto: Joachim Strengbom

Djur- och växtarter och deras livsmiljöer fortsätter att minska i hela världen. Med fördjupade kunskaper inom naturvårdsbiologi kan du vara med och arbeta för att vända utvecklingen. Sök senast 17 oktober.

Vill du arbeta med naturvård på ett skogsbolag, myndighet, NGO, som blivande forskare eller internationellt? Då är kursen Skoglig naturvårdsbiologi något för dig.

Det senaste om naturvårdsbiologi

Kursen bygger vidare på kunskaper om ekologi som du har från tidigare kurser på SLU eller något annat universitet. Här får du sätta in kunskapen i ett större sammanhang. I kursen får du fördjupad teoretisk kunskap med koppling till den senaste forskningen om naturvårdsbiologi från SLU:s lärare. Du får också ta del av kunskaper från yrkesverksamma som arbetar med skog och naturvård.

Naturvård, produktion, sociala värden...

Målet är att få fördjupade kunskaper om den teoretiska bakgrunden till naturvårdsbiologi, hur naturvård kan kombineras med produktion och sociala värden, nationella och internationella lagar och andra styrsystem, vilka aktörer som verkar, samt hur man tolkar och diskuterar vetenskaplig litteratur.

Kursen går på distans och på halvfart, men vi kommer att träffas vid ett tillfälle för exkursioner i närheten av Uppsala. Eftersom kursen är på distans får du träffa naturvårdsforskare från både Uppsala, Umeå och Alnarp.

Fakta:

Skoglig naturvårdsbiologi

Kursen går både höst och vår. Sök senast 17 oktober till vårens kurs som går på halvfart.

Läs mer om kursen på SLU:s webb

 


Kontaktinformation

Erik Öckinger, forskare
Insitutionen för ekologi, SLU
erik.ockinger@slu.se  018-672303