Vill du arbeta med naturvård i skog?

Senast ändrad: 16 februari 2024

Djur- och växtarter och deras livsmiljöer fortsätter att minska i hela världen. Med fördjupade kunskaper inom naturvårdsbiologi kan du vara med och arbeta för att vända utvecklingen. Läs skoglig naturvårdsbiologi.

Vill du arbeta med naturvård på ett skogsbolag, myndighet, NGO, som blivande forskare eller internationellt? Då är kursen Skoglig naturvårdsbiologi något för dig.

Det senaste om naturvårdsbiologi

Kursen bygger vidare på kunskaper om ekologi som du har från tidigare kurser på SLU eller något annat universitet. Här får du sätta in kunskapen i ett större sammanhang. I kursen får du fördjupad teoretisk kunskap med koppling till den senaste forskningen om naturvårdsbiologi från SLU:s lärare. Du får också ta del av kunskaper från yrkesverksamma som arbetar med skog och naturvård.

Naturvård, produktion, sociala värden...

Målet är att få fördjupade kunskaper om den teoretiska bakgrunden till naturvårdsbiologi, hur naturvård kan kombineras med produktion och sociala värden, nationella och internationella lagar och andra styrsystem, vilka aktörer som verkar, samt hur man tolkar och diskuterar vetenskaplig litteratur.

Kursen går på distans och på halvfart, men vi kommer att träffas vid ett tillfälle för exkursioner i närheten av Uppsala. Eftersom kursen är på distans får du träffa naturvårdsforskare från både Uppsala, Umeå och Alnarp.


Kontaktinformation