Insekternas mångfald och bevarande

Senast ändrad: 16 februari 2024

Man kan säga att nästan alla djur på jorden är insekter - både när det gäller antalet arter och biomassa. Men samtidigt är många insektsarter rödlistade, ofta på grund av att deras livsmiljöer har blivit en bristvara. Lär dig mer om insekter på kursen Insekternas mångfald och bevarande.

Fokus på praktiska aspekter

Fokus på kursen ligger på praktiska aspekter såsom fältkännedom om insekter och deras livsmiljöer, inventeringsmetodik, artbestämning och rapportskrivning. Men kursen innehåller också teori om insekternas mångfald, dess betydelse och bevarande. 

Gör din egen inventering

Efter avslutad kurs:

  • Kan du genomföra en insektsinventering.
  • Du har utvecklat din förmåga att känna igen arter och grupper och dra slutsatser om vad resultatet betyder för naturvården.

Du får träffa många insektsforskare

Huvudlärare för kursen är insektsforskaren Mats Jonsell. Han är samverkanslektor i skogsentomologi och en entusiastisk och kunnig guide i insektsvärlden. Också många andra insektsforskare från SLU medverkar i kursen. På SLU finns stor kunskap om insekter - både de sällsynta, de som skadar skog och grödor och de som vi är helt beroende av.

Följ med på exkursion!

Insekternas mångfald och bevarande, 7.5 hp

Går hösten 2024

Läs mer om kursen Insekternas mångfald och bevarande

 

 


Kontaktinformation

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59