Ekologi för en hållbar levande värld

Senast ändrad: 16 februari 2024
Människor studerar ett träd

Nu har du chansen att läsa Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. Du får insikt i hur ekologin kan användas för att lösa de globala utmaningar som samhället står inför, med fokus på markanvändning, biologisk mångfald, matproduktion, jord- och skogsbruk. Det är en fristående kurs på grundnivå. Går hösten 2024.

”Gedigen, genomarbetad och fantastiska föreläsare. Jag är djupt tacksam för att denna kurs upprättats”
Student 2019

Kursen Hållbarhetens ekologi ger dig kunskap om kopplingen mellan ekologi, produktion, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och klimat. Du kan gå kursen direkt efter gymnasiet.

Ekologi är avgörande för framtiden

Ekologiska processer är en förutsättning för produktion av mat, energiråvaror och timmer. Vi är beroende av att de fungerar. Dessa processer kan störas av mänskliga aktiviteter - både lokalt men också genom globala miljöförändringar, till exempel klimatförändringar.

Det finns konflikter mellan olika värden som vi vill att våra ekosystem ska bidra med. Till exempel mellan bevarande av biologisk mångfald  och  produktion av mat, bioenergi och timmer eller mellan målen om att bevara biologisk mångfald och att motverka klimatförändringar. Om vi vill lösa dessa konflikter och uppnå de globala hållbarhetsmålen är goda kunskaper om ekologi avgörande.

Därför ska du gå den här kursen om du är intresserad av att arbeta för ett hållbart samhälle där både människor och de ekosystem vi är en del av mår bra.

Diskussioner, föreläsningar och undervisning utomhus

Du kan förvänta dig många intressanta föreläsningar, diskussioner och exkursioner i olika naturtyper och produktionssystem. Kursen ger dig förståelse för konflikter mellan olika samhällsmål och verktyg som gör att du kan bidra till ett jord-och skogsbruk som grundar sig i den senaste ekologiska forskningen.

SLU ser fram emot att ge den här kursen igen i höst. Att utbilda studenter är det bästa sättet att se till att vår ekologiska forskning kommer till användning.

Fakta:

Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet.

Går hösten 2024.

Läs mer om kursen