Vill du vara med och bygga ett hållbart samhälle?

Senast ändrad: 08 april 2019
hållbarhetens ekologi.jpg

I höst erbjuder SLU för första gången kursen Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. Kursen ger dig kunskap om hur ekologin kan användas för att lösa de globala utmaningar som samhället står inför, med fokus på markanvändning, biologisk mångfald, matproduktion, jord- och skogsbruk.

Ansök direkt på antagning.se (välj denna länk om inte den gröna knappen ovan funkar i din webbläsare)

Den här grundkursen ger dig kunskap om kopplingen mellan ekologi, produktion, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och klimat.

Ekologi är avgörande för framtiden

Ekologiska processer är en förutsättning för produktion av mat, energiråvaror och timmer. Vi är beroende av att de fungerar. Dessa processer kan störas av mänskliga aktiviteter - både lokalt men också genom globala miljöförändringar, till exempel klimatförändringar.

Det finns konflikter mellan olika värden som vi vill att våra ekosystem ska bidra med. Till exempel mellan bevarande av biologisk mångfald  och  produktion av mat, bioenergi och timmer eller mellan målen om att bevara av biologisk mångfald och att motverka klimatförändringar. Om vi vill lösa dessa konflikter och uppnå de globala hållbarhetsmålen är goda kunskaper om ekologi avgörande.

Därför ska du gå den här kursen om du är intresserad av att arbeta för ett hållbart samhälle där både människor och de ekosystem vi är en del av mår bra.

Diskussioner, föreläsningar och undervisning utomhus

Du kan förvänta dig många intressanta föreläsningar, diskussioner och exkursioner i olika naturtyper och produktionssystem. Kursen ger dig förståelse för konflikter mellan olika samhällsmål och verktyg som gör att du kan bidra till ett jord-och skogsbruk som grundar sig i den senaste ekologiska forskningen.

SLU ser fram emot att ge den här kursen i höst. Att utbilda studenter är det bästa sättet att se till att vår ekologiska forskning kommer till användning.

Sök kursen Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet

backsippa+fjäril2.jpg
Ska vi lyckas hindra förlusten av biologisk mångfald? Ska vi kunna motverka och hantera klimatförändringen? Foto: Joachim Strengbom
skord.jpg
Då är sättet vi producerar mat på centralt. Foto: Joachim Strengbom
skog.jpg
Det är också viktigt hur vi förvaltar skogen. Foto: Joachim Strengbom
SF-Down-Town-Bay-Bridge.jpg
Och hur ska vi bygga framtidens hållbara städer om ekologin får styra? Foto: Joachim Strengbom

Kontaktinformation

Joachim Strengbom
Forskare, studierektor för grundutbildning
Institutionen för ekologi
018-672428 joachim.strengbom@slu.se