Börja hösten med en kurs om vilt

Senast ändrad: 11 februari 2022
Räv som jagar.
Räv. Foto: Johan Månsson

Studera viltbiologi på Grimsö forskningsstation mitt i den västmanländska skogen, nära vargar, älgar, tranor och deras livsmiljöer. Kursen ger dig kunskap och verktyg som är viktiga för forskning, bevarande och hållbar förvaltning av vilt

Forskningen på Grimsö forskningsstation ska ge vetenskapligt underlag till förvaltningen av vilda djur och fåglar. "Jag kan rekommendera kursen till alla som vill arbeta med viltbiologi."Då krävs information om hur djuren lever, deras populationsekologi, rumsliga ekologi och interaktioner mellan arter, såväl som hur mänskliga aktiviteter och viltet påverkar varandra. Andra centrala delar av kursen handlar om metodik för forskning och adaptiv förvaltning av vilt.

Ledande viltforskare

På kursen får du chans att träffa många ledande viltforskare och du får en aktuell inblick i olika arters ekologi och hur den kunskapen används inom naturvård och förvaltning.  "Tack för en fantastisk kurs."Vi har också gästföreläsare som ger dig inblickar i viltförvaltning i Sverige och Europa, rennäring m.m.

Många exkursioner

Våra studenter uppskattar att kursen ges på forskningsstationen. Där finns stora möjligheter till spännande exkursioner under kursen och du kan också utforska forskningsområdet på din fritid. Exkursioner och praktiska övningar i fält en viktig del av kursen. "Det är alltid roligt med kurser där man får vara ute mycket, det är i fält man lär sig mest."Många sker i närheten av Grimsö, men i kursen ingår även en fyra dagars exkursion där vi besöker ett gods väster om Alingsås där studenterna får lära sig mycket om inventering och förvaltning av klövvilt och där chansen är stor att du får se och uppleva samtliga de sex frilevande klövviltsarterna som är jaktbara i Sverige.

Viltbiologikursen ger en mycket bra grund för dig som vill arbeta viltforskning eller med viltförvaltning. Men det är givetvis också en spännande kurs för alla som vill lära sig mer om viltbiologi och förvaltning.

Citaten kommer från studenter som gick viltbiologikursen 2019.

En grupp studenter spanar ut över ett fält.
Studenter på tranexkursion. Skrämsel med drönare tillsammans med länsstyrelsen. Foto: Johan Månsson
Dovhjort tittar dig rakt in i ögonen.
Dovhjort. Foto: Johan Månsson
Tranor i morgonljus.
Tranor. Foto: Johan Månsson
Två äldre byggnader på äng med blommor.
Grimsö Forskningsstation. Foto: Jenny Svennås Gillner
Betande nötboskap i en hage.
Betande nötboskap i närheten av Grimsö. Foto: Jenny Svennås Gillner
Du får lära dig de tekniker som används inom forskning och övervakning. Foto: Jenny Svennås Gillner