Börja hösten med en kurs om vilt

Senast ändrad: 16 februari 2024
Räv som jagar.

Studera viltbiologi på Grimsö forskningsstation mitt i den västmanländska skogen, nära vargar, älgar, tranor och deras livsmiljöer. Kursen ger dig kunskap och verktyg som är viktiga för forskning, bevarande och hållbar förvaltning av vilt.

Forskningen på Grimsö forskningsstation ska ge vetenskapligt underlag till förvaltningen av vilda djur och fåglar. "Jag kan rekommendera kursen till alla som vill arbeta med viltbiologi."Då krävs information om hur djuren lever, deras populationsekologi, rumsliga ekologi och interaktioner mellan arter, såväl som hur mänskliga aktiviteter och viltet påverkar varandra. Andra centrala delar av kursen handlar om metodik för forskning och adaptiv förvaltning av vilt.

Ledande viltforskare

På kursen får du chans att träffa många ledande viltforskare och du får en aktuell inblick i olika arters ekologi och hur den kunskapen används inom naturvård och förvaltning.  "Tack för en fantastisk kurs."Vi har också gästföreläsare som ger dig inblickar i viltförvaltning i Sverige och Europa, rennäring m.m.

Många exkursioner

Våra studenter uppskattar att kursen ges på forskningsstationen. Där finns stora möjligheter till spännande exkursioner under kursen och du kan också utforska forskningsområdet på din fritid. Exkursioner och praktiska övningar i fält en viktig del av kursen. "Det är alltid roligt med kurser där man får vara ute mycket, det är i fält man lär sig mest."Många sker i närheten av Grimsö, men i kursen ingår även en fyra dagars exkursion där vi besöker ett gods väster om Alingsås där studenterna får lära sig mycket om inventering och förvaltning av klövvilt och där chansen är stor att du får se och uppleva samtliga de sex frilevande klövviltsarterna som är jaktbara i Sverige.

Viltbiologikursen ger en mycket bra grund för dig som vill arbeta viltforskning eller med viltförvaltning. Men det är givetvis också en spännande kurs för alla som vill lära sig mer om viltbiologi och förvaltning.

Citaten kommer från studenter som gick viltbiologikursen 2019.