Hälsomätningar - Tips och idéer

Senast ändrad: 24 januari 2023
Tall underifrån

I praktisk verksamhet ute hos företagare rekommenderas i första hand användning av enkäten som mäter sinnesstämning. Den är enkel att besvara och webbversionen går att använda direkt i sin mobiltelefon (se exempel här).

Det är svårare att mäta hjärtfrekvensvariabilitet och särskilt om man vill få resultat från flera personer tillsammans. Däremot är det möjligt för enstaka besökare att själva göra mätningar  med tränings/aktivitetsklocka för att få egna erfarenheter av hur naturen påverkar stress och återhämtning.

När man är ordentligt fysiskt aktiv och rör sig ute i naturen är det inte möjligt att med hjälp av HRV samtidigt mäta mental stress respektive återhämtning. Den fysiska aktiviteten kommer helt att dominera effekten på HRV. Det är därför bra att lägga in en period av fysisk vila och samtidigt göra skattning av sinnesstämningen. Ett bra upplägg är att mäta HRV kontinuerligt och dessutom mäta sinnesstämning 1/ när besökaren anländer till företagaren, 2/ under själva vistelsen i ute i naturen och 3/ efter besöket innan man åker hem. Vid alla dessa tillfällen är det bra att vara i fysisk vila.

Om man ska bearbeta insamlade HRV-data behöver man ta hjälp av forskare eller företag som är specialiserade på det.

/Text: Lisbeth Slunga-Järvholm

Fakta:

TÄNK PÅ

  • Om du vill få tillförlitliga resultat på gruppnivå så är det bra att planera och genomföra hälsomätningar tillsammans med forskare inom området.

  • Om du vill få tillgång till insamlade hälsodata från kunder/besökare, så måste du beakta den lagstiftning som finns, deltagarnas rätt till integritet och se till att få deras godkännande.

  • För all forskningsverksamhet som inbegriper människor ska etikprövning göras. https://etikprovningsmyndigheten.se/