Naturhälsokartan

Senast ändrad: 23 januari 2023
Naturhälsokartan beskuren

Att vi mår bra av att vara i naturen är väl belagt, men i vilken typ av natur och på vilka platser mår vi som bäst? Det vill projektet Nordic Nature Health Hub försöka ta reda på genom den webbaserade applikationen Naturhälsokartan. Häng med i projektets arbete för att hitta hälsofrämjande natur genom att berätta vad just du tycker om olika naturområden.

Ta en paus i naturen och reflektera över hur platsen påverkar din hälsa. I Naturhälsokartan kan du sedan registrera hur hälsofrämjande du upplever att platsen är. Förutom att registrera egna platser kan du även se andras rapporter. Dela med dig av dina smultronställen – och se andras.

Med hjälp av de inkomna rapporterna kan projektet sedan göra analyser för att hitta den mest hälsofrämjande naturen i vårt landskap, en form av medborgarforskning.

I Naturhälsokartan finns även information som hjälper dig att hitta ut i naturen, så som stigar och leder, skyddad natur, vindskydd, badplatser och andra friluftslivsanläggningar.

Inom kort kommer även en karta med information om var de mest hälsofrämjande områdena kan finnas. Kartan kommer att uppdateras efterhand när vi får in mer kunskap från användare.

Det material som publiceras på Naturhälsokartan kan användas av privatpersoner och hälso- och naturföretagare för att hitta hälsofrämjande platser i naturen. Det kommer även att kunna användas som planeringsunderlag för till exempel kommuner, föreningar eller andra aktörer med verksamheter i skog och mark.

Så fungerar Naturhälsokartan

I Naturhälsokartan kan du ta del av och själv lämna feedback om hur hälsofrämjande olika platser i naturen upplevs. Genom att klicka på smiley-symbolen högst upp i kartan öppnas ett formulär där du kan lämna svar kring hur du känner dig i den natur där du befinner dig. Du kan även tända och släcka lager med information om stigar och leder, friluftslivsanläggningar samt skyddad natur och tysta områden.

Genom att klicka på informationssymbolen kan du få ytterligare information om de lager som finns i kartan, till exempel namnet på ett naturskyddsområde eller en stig.

Du behöver inte logga in eller ladda ner någon app för att använda kartan. Karttjänsten fungerar både i webbläsare och som mobilanpassad webb-applikation. Obs! Karttjänsten fungerar inte optimalt i webbläsaren Internet Explorer. Använd Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari.

Dina upplevelser är viktiga

Medborgarforskning är forskning som genomförs med ett aktivt deltagande från allmänheten, det vill säga andra än professionella forskare. Naturhälsokartan är inte ett forskningsprojekt i strikt mening men vår ambition är att med hjälp av allmänheten skapa oss en bättre bild över vilken natur vi mår bäst i. Därför spelar just dina upplevelser en viktig roll i arbetet. Dina svar kommer att vara en del av den analys över hälsofrämjande områden som projektet tar fram, publicerar och uppdaterar i Naturhälsokartan.

För hälso- och naturföretagare

Är du aktiv företagare inom natur och hälsa? Då kan du använda Naturhälsokartan för att få feedback från dina kunder om hur de upplevt naturen under sitt besök hos er. Kontakta ansvariga för Naturhälsokartan om du vill kunna ta fram data specifik för just er kundgrupp.

Fakta: