Friska djur behöver inte antibiotika: Förbuden mot tillväxtbefrämjande antibiotika i Sverige och EU

Senast ändrad: 03 april 2023
Kossor i närbild. Foto.

Projektet analyserade de sammanhang och händelser som ledde till det svenska förbudet mot antibiotika som tillväxtbefrämjare 1986 och de svenska insatser som bidrog till att ett liknande förbud infördes i EU 2006.

Syftet med projektet var att analysera de sammanhang och händelser som ledde till det svenska förbudet mot antibiotika som tillväxtbefrämjare 1986 och de svenska insatser som bidrog till att ett liknande förbud infördes i EU 2006. Varför är Sverige ett föregångsland gällande ansvarsfull användning av antibiotika, hur kom dessa förbud till och vad var effekterna - detta var centrala frågor i projektet som binder samman agrarhistoria med det mycket aktuella One Health-konceptet.