10 mar

Linköpings universitet, Linköping

CKS jubileumskonferens 2022

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet fyller 25 år och firar det med en jubileumskonferens. Temat för konferensen är ”Hållbar utveckling – att hantera komplexa utmaningar i lokalsamhället”.

CKS är ett nationellt centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. CKS bedriver kommunstrategisk forskning i egen regi och genom olika former av samarbeten med andra forskare vid Linköpings universitet och vid andra universitet i både Sverige och andra länder. Läs mer om CKS.

Nu fyller CSK 25 och och firar det med en jubileumskonferens den 10 mars 2022.

Mer information och anmälan

Program

09.30 - 10.45 Registrering, fika, inledning
11.00 - 12.00 Huvudföreläsning
12.00 - 13.00 Gemensam lunch på Universitetsklubben
13.45 - 14.45 Parallella workshops 
14.45 - 15.00 Paus
15.00 - 16.00 Parallella workshops

Dagen avslutas med jubileumsmingel och en guidad tur i Studenthuset som invigdes 2019. Studenthuset har fått flera utmärkelser bland annat för sin arkitektur och för ett hållbart byggande.

Föreläsningar och workshops

11.00 - 12.00 Föreläsning

 • Omställning till ett mer hållbart samhälle – i samverkan från idé till handling.
  Jonas Frykman, strategisk rådgivare Frykman Kunskap & Analys och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement på LiU och föreståndare på CKS. 

Kl. 13.45 - 14.45 Parallella workshops 1

 • Politisk och demokratisk hållbarhet: Den lokala representativa demokratins hållbarhet
  Richard Öhrvall, CKS, och Johan Wänström, CKS, samt kommunpolitiker som berättar om sina erfarenheter.

 • Social och ekonomisk hållbarhet: God kommunal hushållning.
  Ulf Ramberg, Lunds universitet. Följs av frågestund och allmän diskussion.

 • Hållbar samhällsplanering: Nordiska erfarenheter av Agenda 2030 på lokal nivå.
  Elin Slätmo, Nordregio. Följs av paneldiskussion med Sara Gustafsson, Jonas Frykman och Elin Slätmo.

Kl. 15.00 - 16.00 Parallella workshops 2

 • Politisk och demokratisk hållbarhet - Korruption: hållbarhetsmål 0.
  Gissur Ó Erlingsson, CKS och Cecilia Berglin, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

 • Social och ekonomisk hållbarhet: Sociala investeringar.
  David Ekholm, CKS, Robert Jonsson, CKS och Yvonne Haneskog, programledare för sociala investeringar i Örebro.

 • Hållbar samhällsplanering: Energiomställning och infrastrukturförsörjning för hållbar utveckling. Vad är de kommunala strategierna?
  Ida Grundel, Dick Magnusson, Kristina Trygg, Linköpings universitet.

Fakta

Tid: 2022-03-10 10:30 - 17:00
Ort: Linköping
Lokal: Linköpings universitet
Arrangör: Centrum för kommunstrategiska studier CKS
Sista anmälningsdag: 24 februari 2022

Kontaktinformation