23 nov

Zoom

Hållbar samhällsplanering för landsbygden

seminarier, workshops |

Välkommen till ett nytt webbinarium inom serien Kunskaper för landsbygder, som drivs av SLU inom regeringsuppdraget Uppdrag landsbygd. Serien riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor.

Vem ses som en resurs i en hållbar samhällsutveckling och har det betydelse hur vi formulerar våra utvecklingsmål? Susanne Stenbacka och Brita Hermelin är aktuella med boken Hållbar samhällsplanering för landsbygden, som belyser utveckling av service och infrastruktur utifrån olika ämnen och ansatser. En hållbar samhällsutveckling på landsbygden förutsätter samverkan mellan sektorer och aktörer, privata och offentliga liksom civilsamhället. Redaktörerna reflekterar över bokens bidrag och diskuterar betydelsen av perspektiv, målformulering och skala.

Fakta

Tid: 2023-11-23 15:00
Ort: Zoom
Arrangör: Uppdrag landsbygd vid SLU