16 nov

Zoom

Workshop - Landbygdsutveckling och penga-checkar till bygdeföreningar

seminarier, workshops |

Välkommen till ett nytt webbinarium inom serien Kunskaper för landsbygder, som drivs av SLU inom regeringsuppdraget Uppdrag landsbygd. Serien riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor.

Vad skulle hända om man ger SEK 100 000 till bygder i hela kommunen, fritt att använda och med som enda krav att föreningar i bygden samverkar för bygdens utveckling? Landsbygdsutvecklare Maaike Smit berättar om satsningen "katalysatorpengar för landsbygdsutveckling" i Sollefteå kommun, vilka effekter satsningen har haft på den lokala demokratin och platsattraktion, samt vilka hinder som fanns på vägen. Därefter diskuterar vi och delar erfarenheter kring hur detta arbetssätt fungerar, hur olika former av stöd kan komplettera varandra och hur man säkrar att pengarna används på ett bra sätt.

Fakta

Tid: 2023-11-16 15:00
Ort: Zoom