24 nov

Digitalt (Zoom)

Inkluderande digital transformation – en jazzensemble

Välkommen till ett nytt webbinarium inom serien Kunskaper för landsbygder, som drivs av SLU inom regeringsuppdraget Uppdrag landsbygd. Serien riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor.

Världen blir alltmer digitaliserad och uppkopplad och det påverkar oss alla. Johanna Lindberg och Mari Runardotter liknar digitalisering vid att framföra jazzlåtar, där samarbetet behöver ledas av någon som utmanar ensemblen att våga experimentera. Själva har de experimenterat i Norrbotten i projektet Digiby, med en ensemble bestående av civilsamhälle, företag, kommuner och myndigheter som testar nya digitala lösningar för att öka möjligheten till serviceutveckling i norrbottniska byar.

Fakta

Tid: 2022-11-24 15:00 - 16:00
Ort: Digitalt (Zoom)