15 dec

Digitalt (Zoom)

Service på nordiska landsbygder – vad funkar?

Välkommen till ett nytt webbinarium inom serien Kunskaper för landsbygder, som drivs av SLU inom regeringsuppdraget Uppdrag landsbygd. Serien riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor.

Efterfrågan på service förändras över tid, bland annat till följd av demografiska förändringar och klimatförändringarnas effekter. Elin Slätmo, Senior Research Fellow på Nordregio, berättar om utmaningar och lösningar för serviceutbudet i nordiska landsbygder, rollfördelningen mellan privata och offentliga aktörer, vad som behöver förbättras och vem som ska göra det förbättringsarbetet. Fokus ligger på goda exempel från de landsbygdskommuner i Norden som har bäst tillgång till fyra olika servicefunktioner (mataffär, apotek, skola och bibliotek).

Fakta

Tid: 2022-12-15 15:00 - 16:00
Ort: Digitalt (Zoom)

Kontaktinformation