Om Uppdrag landsbygd

Senast ändrad: 12 oktober 2023
Logga Uppdrag landsbygd

SLU och Institutionen för stad och land har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att arbeta för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder genom förbättrad och ökad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygds- och regional utveckling i Sverige.

Uppdraget är en del av den sammanhållna landsbygdspolitiken och syftar till att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling, och stödja spridning av den kunskap om landsbygder som forskningen utvecklar. 

Insatser inom ramen för regeringsuppdraget syftar till att:  

  • uppmuntra forskare att bidra till kunskapsutvecklingen kring Sveriges landsbygder och delta i tvärvetenskapliga samarbeten som gynnar forskningsfältet. 
  • engagera forskare inom landsbygds- och regionalforskning från olika svenska lärosäten och discipliner i dialogen om de svenska landsbygdernas utveckling. 
  • synliggöra forskningens bidrag till kunskaper om Sveriges landsbygder inom akademin och för aktörer utanför akademin såsom beslutfattare, myndigheter och lokala praktiker. 
  • öka kontaktytan mellan forskare, beslutfattare, myndigheter och lokala praktiker. 

För att uppnå dessa mål genomför vi många olika insatser och aktiviteter, samordnar nätverk och arbetar med forskningskommunikation.

Här kan du läsa mer om vad vi gör inom Uppdrag landsbygd

Här kan du läsa mer om landsbygdsforskning vid SLU

Fler sätt att stärka forskningen om Sveriges landsbygder? 

Har du förslag på hur landsbygdsforskningen i Sverige kan stärkas? Hör gärna av dig till oss. Vi utvecklar löpande våra egna insatser och deltar i dialoger med andra aktörer inom fältet såsom Formas, Tillväxtverket, SKR, Reglab, Regeringskansliet, nätverket för landsbygdsutvecklare m.fl. Du når oss enklast på  uppdraglandsbygd@slu.se 

Det här är vi som jobbar inom Uppdrag landsbygd

Välkommen att kontakta oss!  

Patrik Cras, forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

Telefon: +4618671652
E-post: patrik.cras@slu.se

 

 

Thomas Norrby. Foto.

Thomas Norrby, statskonsulent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

Telefon: +4618671889, +46705671889
E-post: thomas.norrby@slu.se

 

 

Porträttfoto av Ida Gustafsson.

Ida Gustafson, projektkoordinator vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

Telefon: +4618672588, +46766472029
E-post: ida.gustafsson@slu.se

 

 

Porträttfoto av Linus Linse.

Linus Linse, projektkoordinator vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

Telefon: +4618672707, +46730816692
E-post: linus.linse@slu.se

 

 

Foto på Tove Berg.

Tove Berg, projektkoordinator vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

Telefon: +4618671978
E-post: tove.berg@slu.se

 

 

Foto på Clara Gustafsson.

Clara Gustafsson, projektkoordinator vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling

E-post: clara.gustafsson@slu.se