Webbinarer

Senast ändrad: 03 februari 2023
Zoom-skärm.

Webbinarieserien Kunskaper för landsbygder riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor. Syftet är att underlätta fortbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan landsbygdsutvecklare i hela landet.

Kunskaper för landsbygder

På vår SLU Play-kanal kan du se inspelningar från tidigare webbinarium.

Har du önskemål om ett särskilt tema? Hör av dig till oss på landsbygdsutveckling@slu.se

Webbinarier våren 2023

26 januari kl. 15-16. Platsutveckling som medborgardialog

Nils Björling, forskare på Chalmers, visar med utgångspunkt i lokala exempel hur platsutveckling kan vara en möjlighet till ökad medborgardialog där fler röster får höras. På så sätt minskar kan risken för konkurrens mellan och inom kommuner minska och platsutveckling kan bli ett verktyg för samverkan och kunskapsutveckling.

Anmäl dig här

23 februari kl. 15-16: Mobilitet i landsbygder – hur och för vem?

Hur kan samåkning fungera som komplement till kollektivtrafiken och vad betyder rättvis tillgänglighet? Åsa Hult forskar på IVL Svenska Miljöinstitutet och kommer att prata om mobilitet i landsbygder samt dela med sig av sina av erfarenheter från olika projekt.

Anmäl dig här

23 mars kl. 15-16: Regionerna och landsbygdspolitiken

Jörgen Johansson är forskare vid Förvaltningshögskolan i Göteborg och en av författarna till den nyutkomna Regionboken – Sverige på regional nivå (Studentlitteratur). Han kommer att ge oss en framtidsspaning såväl som en historisk tillbakablick på relationen mellan regional utveckling och landsbygdspolitik. Vem bär ansvaret för den regionala utvecklingen, vilka intressen ska få styra och är det kommunen eller staten som ska sätta agendan? 

Anmäl dig här

27 april kl. 15-16: Unga i landsbygder – kultur, identitet och inkludering

Under valåret uppmärksammades de så kallade EPA-ungdomarna och deras missnöje med den nationella miljöpolitiken. Susanna Areschoug, forskare vid Stockholms universitet, har skrivit en avhandling som bland annat handlar om hur unga i landsbygder upplever sig motarbetade av politiken och vuxenvärlden, och hur det formar deras vardag. Samtidigt visar studier att unga i landsbygder röstar i lägre utsträckning än unga i städer. Detta kommer Madeleine Stadig, utvecklingsledare vid MUCF, att prata om.

Anmäl dig här