Webbinarer

Senast ändrad: 12 september 2022
En man med en laptop och en kaffekopp

Inom Uppdrag landsbygd anordnar vi webbinarier för att stödja fortbildning och kompetensutveckling för landsbygds- och näringslivsutvecklare.

Webbinarieserien Kunskaper för landsbygder riktar sig till alla som arbetar med landsbygdsfrågor inom offentlig sektor.

Webbinarieseriens innehåll styrs av efterfrågan – hör gärna av dig med frågor och synpunkter: skicka e-post till landsbygdsutveckling@slu.se

Kunskaper för landsbygder

Program för hösten 2022, webbinarer kl 15:00-16:00:

26 september: Fokus på landsbygder – så kan din kommun arbeta med landsbygdsintegrering. Landsbygdsforskaren Patric Cras från SLU om hur regioner och kommuner kan arbeta för att låta landsbygdsperspektivet genomsyra alla politiska beslut och diskussioner. Anmäl dig här

27 oktober: Bilden av bygden på sociala media – hur når vi ut?

Anna Ross, kampanjeansvarig på LRF Media, om olika plattformar, vilka som befinner sig där och hur vi bäst använder sociala medier för att lyfta landsbygderna. Anmäl dig här

24 november: Inkluderande digital transformation – en jazzensemble

Världen blir alltmer digitaliserad och uppkopplad och det påverkar oss alla. Johanna Lindberg och Mari Runardotter liknar digitalisering vid att framföra jazzlåtar, där samarbetet behöver ledas av någon som utmanar ensemblen att våga experimentera. Själva har de experimenterat i Norrbotten i projektet Digiby, med en ensemble bestående av civilsamhälle, företag, kommuner och myndigheter som testar nya digitala lösningar för att öka möjligheten till serviceutveckling i norrbottniska byar.

Anmäl dig här

15 december: Service på nordiska landsbygder – vad funkar?

Efterfrågan på service förändras över tid, bland annat till följd av demografiska förändringar och klimatförändringarnas effekter. Elin Slätmo, Senior Research Fellow på Nordregio, berättar om utmaningar och lösningar för serviceutbudet i nordiska landsbygder, rollfördelningen mellan privata och offentliga aktörer, vad som behöver förbättras och vem som ska göra det förbättringsarbetet. Fokus ligger på goda exempel från de landsbygdskommuner i Norden som har bäst tillgång till fyra olika servicefunktioner (mataffär, apotek, skola och bibliotek).

Anmäl dig här