Hoppa till huvudinnehåll

Honungsbin på SLU

Bigruppen i Uppsala fokuserar på bihälsa. Hur påverkas bisamhället av patogener, miljöfaktorer, bekämpningsmedel och biodlingsmetoder? Och hur kan bin försvara sig på individ och samhällsnivå? Vi tittar framförallt på honungsbin men också humlor och solitärbin. Vi samverkar med myndigheter och biodlare. SLU har också bin i Röbäcksdalen, Umeå. 

Varroakvalster

Varroa destructor är en externparasit hos honungsbin som otvivelaktigt är det största hotet mot honungsbins hälsa och hållbar biodling världen över.

Fyra bin

Virus

Virus hos bin: deras evolution, anpassning, ekologiska betydelse och vilken effekt de har på bin och andra pollinatörer.

Bi och humla i samma blomma.

Bakterier

En stor del av vår forskning om bakterier kopplade till honungsbin rör den allvarliga yngelsjukdomen amerikansk yngelröta som orsakas av den sporbildande bakterien Paenibacillus larvae.

Rund

Referenslab för bisjukdomar

Vi ställer diagnos på bin som misstänks vara sjuka.

Vår populära bikurs

Spännande inblickar i bins intressanta liv. Hur ser hoten mot bina ut och hur vi tar hand om dem på bästa sätt?

Studenter vid bikupa

Röbäcksdalen

På SITES Röbäcksdalen finns möjligheter för nationella och internationella forskare att studera det nordiska biet.

Röda och svarta bikupor.
Publicerad: 11 juli 2023 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekt
Astrid Taylor
Mattias Jonsson (ställföreträdande)
ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 16   

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…