Växtförädling i hortikulturell frilandsodling

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Projektet är avslutat

Kort om projektet

Projektet förväntas identifiera grödor med stor potential till produktutveckling och kommersialisering samt visa potentialen för nordiska samarbetsformer kring sortprovning och växtförädlingsinsatser.

Inom projektet identifieras även kvalitetsegenskaper som finns inom svensk produktion av frilandsodlade hortikulturella grödor och som bidrar till ett ökat mervärde genom smak, lagringsegenskaper, upplevelsen av en svensk sort, resistens mot sjukdomar/skadegörare, näringsinnehåll med mera.

Fakta:

Projektet pågick: 2018-2019

Projektkoordinator: Sara Spendrup, SLU

Deltagande organisationer: SLU, LRF Trädgård och Fritidsodlingens riksorganisation

Läs mer i forskarporträttet ”Växtförädling ska möta efterfrågan på svenska trädgårdsprodukter”

Publikationer

Slutrapporten, SLU Rapport 2020:2, Växtförädling i hortikulturell frilandsodling.

Artikel publicerad i GM Crops & Food:

Swedish consumers´ attitudes and values to genetic modification and conventional plant breeding – The case of fruit and vegetables

Relaterade sidor: