Växtförädling i hortikulturell frilandsodling

Senast ändrad: 17 augusti 2021
Morötter i fält. Foto.
Foto: Johan Ascard

Kort om projektet

Projektet förväntas identifiera grödor med stor potential till produktutveckling och kommersialisering samt visa potentialen för nordiska samarbetsformer kring sortprovning och växtförädlingsinsatser.

Inom projektet identifieras även kvalitetsegenskaper som finns inom svensk produktion av frilandsodlade hortikulturella grödor och som bidrar till ett ökat mervärde genom smak, lagringsegenskaper, upplevelsen av en svensk sort, resistens mot sjukdomar/skadegörare, näringsinnehåll med mera.

Fakta:

Relaterade sidor: