Förlust av nötkött inom primärproduktionen i Sverige: mängder, orsaker, livsmedelspotential och klimat- och ekonomiberäknade åtgärder

Senast ändrad: 08 november 2023
Två boda kossor står i en grön äng.

Livsmedelssystemet är inte hållbart och forskning visar att det finns tre kraftfulla verktyg för att vända utvecklingen till 2050: global kostomläggning, minskat matsvinn och förluster med 75 % samt förbättrade produktionsmetoder.

Detta forskningsprojekt syftar till att ta fram kunskap för att minska förlusterna av nötkött inom svensk primärproduktion; förluster som är både omfattande, starkt bidragande till flera miljöproblem och orsakar ekonomiska förluster för lantbrukarna. Kunskapen behövs både i branschen och som underlag vid utveckling av olika policyinstrument.


Flera aktörer från nötköttssektorn och samhället är aktiva i projektet för att bidra med kompetens och för att projektets resultat ska bli användbara och nå ut (se nedan).

Aktuellt just nu:

2023-10-27

Sanna Pasanen började som doktorand i projektet 1 september 2023.

Referensgruppen och projektgruppen hade sitt gemensamma möte 19 september 2023. Programmet finns här.

Projektets artikel om kvantifierade mängder av nötköttsförluster publicerades 9 oktober 2023. Länk till artikel här: Frontiers | Loss of beef during primary production at Swedish farms 2002–2021 (frontiersin.org).

Tidigare har en artikel om bruket av nödslakt i de Norska länderna publicerats. Länk finns här: Overview of the practices of on-farm emergency slaughter of cattle in the Nordic countries | Acta Veterinaria Scandinavica | Full Text (biomedcentral.com)

Kommande utåtriktade aktiviteter:

 

Hösten 2023 Medverka på Köttriksdagen i Malmö, 22-24 november 2023. Köttriksdag 2023 – Nötköttsproducenter.se (notkottsproducenter.se).
Våren 2024 Medverka på SVEPM 2024 i Uppsala. SVEPM Conference 2024 – SVEPM.
Hösten 2024  Medverka på Köttriksdagen 2024.
Hösten 2024  Medverka på LCA Food 2024 i Barcelona. Home (lcafood2024.com).
Hösten 2025 Slutseminarium tillsammans med SAMS Samarbete för minskat matsvinn - IVL.se.

 

Fakta:

Projektledare: Ingrid Strid, Institutionen för energi och teknik.

Projektmedlemmar: Karin Alvåsen, Institutionen för kliniska vetenskaper; Maria Jacobsen, Institutionen för energi och teknik; Jesper Rydén, Institutionen för energi och teknik; Sanna Pasanen, Institutionen för energi och teknik, Lotta Berg, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Anett Seeman och Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan samt; Ingrid Hunter Holmøy, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Referensgruppsmedlemmar: Carina Johansson, Sveriges Nötköttsproducenter; Karin Lindow, Jordbruksverket; Gunnela Ståhle, Vi konsumenter och; Elvira Molin/Johan Hultén, SAMS (Samarbete för minskat matsvinn); Jenny Frössling, Statens veterinärmedicinska anstalt; Hanna Nilsson, Konvex/Svensk Lantbrukstjänst.

Projekttid: december 2021 – november 2025

Finansiär: FORMAS Swecris - Förlust av nötkött inom primärproduktionen i Sverige: mängder, orsaker, livsmedelspotential och klimat- och ekonomiberäknade åtgärder. (vr.se).