Predation

Senast ändrad: 18 februari 2023

En viktig del av forskningen på varg syftar till att kartlägga vargarna predation, det vill säga hur ofta och vilka bytesdjur som vargarna dödar.

Detta görs för att få kunskap om hur vargarna påverkar tätheten av sina bytesdjur i olika revir. Vi vill även förstå vilken påverkan som vargen har i det skandinaviska ekosystemet, till exempel på andra arter än de som dödas direkt av vargarna. En viktig del av forskningen på varg syftar till att kartlägga vargarna predation, det vill säga hur ofta och vilka bytesdjur som vargarna dödar. Detta görs för att få kunskap om hur vargarna påverkar tätheten av sina bytesdjur i olika revir. Vi vill även förstå vilken påverkan som vargen har i det skandinaviska ekosystemet, till exempel på andra arter än de som dödas direkt av vargarna. För att studera vargarnas predation programmerar vi under vissa tider på året sändarna så att det tar en position per timme eller ibland ännu oftare. Med denna information kan man i efterhand uppsöka alla platser som vargarna har varit på och söka efter rester av slagna bytesdjur. När man finner rester av slagna bytesdjur undersöks dessa för att fastställa art, ålder och kön. Ibland kan även prover tas från dessa kadaver för att undersöka vilken kondition (näringsstatus) som dessa bytesdjur hade vid själva dödandet. Forskning på detta område har gjort att vi idag har en mycket god kunskap om vargarnas predationsmönster i Skandinavien.

Besök vid tågdödad älg i Utteresbergsreviret. Foto Stealth Cam


Kontaktinformation

Håkan Sand, forskare, projektledare Sverige
Institutionen för ekologi, SLU
hakan.sand@slu.se, +46 (0)581 69 73 24                       

Camilla Wikenros, forskare, koordinator
Institutionen för ekologi, SLU
camilla.wikenros@slu.se, +46 (0)581 69 73 44                   

Barbara Zimmermann, forskare
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
barbara.zimmermann@inn.no, +47 624 30 870