Vargens effekter på andra arter

Senast ändrad: 18 februari 2023

En del av SKANDULVs forskning handlar om hur vargstammen påverkar andra arter, såväl som människan. Andra studier runt om i världen har påvisat en mängd direkta och indirekta (via andra arter) effekter på andra arter vid återetablering av stora rovdjur.

Man kan förvänta sig både beteendeförändringar hos bytesdjuren och en reglering av bytesdjurens numerär efter återetableringen av varg i Skandinavien. En minskning av bytesdjurens stammar kan även leda till konkurrens mellan varg och andra rovdjur, samt mellan varg och människa via jakten, när dessa arter har ett gemensamt bytesdjur. Bytesrester efter vargslagna älgar kan också komma att påverka födobasen för många asätande arter. De flesta studier av hur stora rovdjur påverkar andra arter har dock genomförts i stora skyddade områden med låg mänsklig påverkan på djurs tätheter och deras habitat. I Skandinavien har människan stor påverkan på vilda arter genom jakt och skogsbruk. Detta kan medföra att effekterna på andra arter efter vargens återkomst minskar, eller resulterar i andra effekter än vad som kan förväntas enligt tidigare studier.  

Foto Reconyx


Kontaktinformation

Håkan Sand, forskare, projektledare Sverige
Institutionen för ekologi, SLU
hakan.sand@slu.se, +46 (0)581 69 73 24                       

Petter Wabakken, forskare, projektledare Norge
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
petter.wabakken@inn.no, +47 624 30 840

Camilla Wikenros, forskare, koordinator
Institutionen för ekologi, SLU
camilla.wikenros@slu.se, +46 (0)581 69 73 44