Metoder

Senast ändrad: 18 februari 2023

Sedan starten av SKANDULV i januari 1999 har olika metoder använts vid insamlande av data men med fokus på information från sändarförsedda vargar. Här presenteras ett axplock av olika metoder.

 


Kontaktinformation

Håkan Sand, forskare, projektledare Sverige
Institutionen för ekologi, SLU
hakan.sand@slu.se, +46 (0)581 69 73 24                       

Petter Wabakken, forskare, projektledare Norge
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
petter.wabakken@inn.no, +47 624 30 840

Camilla Wikenros, forskare, koordinator
Institutionen för ekologi, SLU
camilla.wikenros@slu.se, +46 (0)581 69 73 44                   

Barbara Zimmermann, forskare
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
barbara.zimmermann@inn.no, +47 624 30 870