Populationsdynamik

Senast ändrad: 02 mars 2023

En viktig del av forskningen på varg handlar om att följa populationens utveckling både numerärt och geografiskt samt de faktorer som styr denna. Därför är det viktigt med kunskap om dödlighet och reproduktionen i populationen samt hur stort inflödet och utflödet av individer är till och från populationen.

Denna kunskap är ett fundament för frågor som rör bevarande och reglering av populationen. Årliga inventeringar (som utförs av Länsstyrelserna i samarbete med Viltskadecenter) utgör därför en av grundstenarna till detta ämne som kompletteras med information från döda vargar, DNA-analyser, sändarförsedda vargar samt matematisk modellering av populationens dynamik. Till exempel ger GPS-sändarna data på både dödlighet och reproduktion, det vill säga de faktorer som primärt styr tillväxten i den Skandinaviska vargpopulationen. Positioner från sändarna indikerar när djuren dör och ibland kan vi även fastställa orsaken till detta. Sändarnas ger även information som kan användas för att fastställa om och när det har skett föryngring i ett visst revir. Med hjälp av GPS-positionerna kan vi även få kunskap om hur många valpar som har fötts genom att lyaplatser undersöks i fält. Antalet reproduktioner är ett viktigt mått för att skatta den totala populationens storlek och därmed följa utvecklingen i populationen.

Vägning av valp i Aamäckreviret 2013. Foto Johan Månsson


Kontaktinformation

Håkan Sand, forskare, projektledare Sverige
Institutionen för ekologi, SLU
hakan.sand@slu.se, +46 (0)581 69 73 24                       

Petter Wabakken, forskare, projektledare Norge
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
petter.wabakken@inn.no, +47 624 30 840