Vargars beteende

Senast ändrad: 18 februari 2023

SKANDULVs forskning inkluderar även studier på vargarnas beteende i form av till exempel rörelsemönster, revirstorlek och tid för valpning.

GPS-sändare är ett viktigt hjälpmedel för att studera vargarnas rörelsemönster och beteende i olika miljöer under olika säsonger och tid på dygnet. Valpar som förses med sändare (oftast vid en ålder av 8-10 månader) kan följas i detalj när dessa utvandrar ur sitt födelserevir, hur långt de vandrar innan de etablerar ett eget revir och vilka områden dessa väljer under sin vandring. Vargarnas rörelsemönster visar revirens utbredning och storlek samt hur de nyttjar sina revir. Dessutom visar vargarnas rörelser när under våren och var reproduktion skett (lyans belägenhet).


Kontaktinformation

Håkan Sand, forskare, projektledare Sverige
Institutionen för ekologi, SLU
hakan.sand@slu.se, +46 (0)581 69 73 24                       

Petter Wabakken, forskare, projektledare Norge
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
petter.wabakken@inn.no, +47 624 30 840

Barbara Zimmermann, forskare
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
barbara.zimmermann@inn.no, +47 624 30 870