Veterinärmedicin

Senast ändrad: 18 februari 2023

Fångst, märkning och provtagning av vilda vargar har genomförts varje vinter sedan 1998.

Under märkningstillfället dokumenteras till exempel temperatur och hjärtfrekvens i syfte att studera fysiologiska effekter av sövning och förbättra fångstmetodena.

Vargar kan drabbas av ett stort antal olika sjukdomar, till exempel har 7 virus, 14 utvärtes parasiter och över 60 arter av invärtes parasiter dokumenterats hos varg. Några sjukdomar som kan orsaka så stor dödlighet att det märkbart påverkar en vargpopulation är rabies, parvo och rävskabb. Förutom dessa är även dvärgbandmasken Echinococcus av särskilt intresse, då denna i likhet med rabies kan vara farlig för människor. Skandinavien är fritt från rabies. Parvo och dvärgbandmask har hittills inte dokumenterats hos vilda skandinaviska vargar.

Rävskabb orsakas av ett skabbkvalster. Kvalstret gräver gångar i huden och orsakar kraftig klåda, håravfall och hudförändringar. Förutom rävar angrips även tamhundar, vargar och lodjur av detta kvalster. Vargars känslighet för skabb varierar både mellan individer och mellan populationer. I Hasselforsreviret dog 2001-2002 en vuxen tik och flera ungvargar av skabb. Lindriga skabbsymptom, utläkta skador av skabb samt antikroppar mot skabb har konstaterats i flera andra skandinaviska vargrevir.


Kontaktinformation

Jon M Arnemo, forskare
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
jon.arnemo@inn.no, +47 995 85 019

Alina Evans, forskare
Høgskolen i Innlandet, Evenstad
alina.evans@inn.no, +47 416 27 539