Populärvetenskapliga publikationer

Senast ändrad: 17 maj 2016

2015 

Sand H, och Wikenros C. 2015. Flera jägare i skogen – vad är fakta om vargens predation? Medlemstidningen Med Mellanskog 2: 9-11.

Sand H, och Wikenros C. 2015. Hur påverkas avskjutningen av älg vid etablering av varg? Fakta Skog 8. SLU. 4s.

Sand H, Wikenros C, Ahlqvist P, Wabakken P, og Liberg O. 2015. Ulrik – en overlever blandt Skandinavias ulver. Våre Rovdyr, No. 1: 4-9.

Sand H, Wikenros C, och Månsson J. 2015. Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Hjorteviltet 2015: 72-77.

Wikenros C. 2015. Ulvens tilbakekomst - virkning på byttedyr, konkurrenter og åtseletere. Rovdyrviten 3: 18-19.

 

2014 

Kjellander P, Sand H, Andreassen H, Andrén H, Elmhagen B, Ericsson G, Linnell JDC, Mikusinski G, Mysterud A, Månsson J, Persson J, Solberg EJ, Thulin C-G, Wabakken P, og Wikenros C. 2014. Ulv og biologisk mangfald. Hjorteviltet 2014: 24-25. 

Sand H, och Gervasi V. 2014. Vad påverkar predationsrisken för älg och rådjur inom ett vargrevir? Fakta Skog 7. SLU. 4 s. 

Sand H, Mattisson J, och Liberg O. 2014. Hur stora revir har vargarna i Skandinavien och vad påverkar detta? Fakta Skog 6. SLU. 4 s. 

Sand H, Wikenros C, Ahlqvist P, Wabakken P, och Liberg O. 2014. Ulrik – en överlevare bland Skandinaviens vargar. Våra Rovdjur 4: 22-26. 

Sand H, Wikenros C, och Liberg O. 2014. Skandinaviens vargar dödar fler älgar. Svensk Jakt 6: 62-65. 

Sand H, Wikenros C, och Ahlqvist P. 2014. Vargar väljer älgar i sämre kondition än vad jägarna gör! Hjorteviltet 2014: 32-34. 

Wikenros C, Sand H, Wabakken P, och Liberg O. 2014. Aningslösa älgar vid vargattacker. Hjorteviltet 2014: 78-80.

Zimmermann B, Sand H, Wabakken P, Wikenros C, Eriksen A, Strømseth TH, Gjerløv Holen F, Maartmann E, Ahlqvist P, Arnemo JM, Milleret C, Liberg O, og Pedersen HC. 2014. Ulven som rovdyr på klauvvilt i Skandinavia. I: Ikkje berre ulv og bly: glimt frå forskinga på Evenstad (red. Storaas T, and Langdal K). s. 221-245. Opplandske bokforlag. 

Åkesson M, Flagstad Ø, Sand H, Wabakken P, Liberg O, Wikenros C, og Månsson J. 2014. De skandinaviske ulvenes opprinnelse. Våre Rovdyr 2: 48-49. 

 

2013 

Sand H, Wikenros C, Ahlqvist P, Wabakken P, and Liberg O. 2013. Ulrik – a survivor among Scandinavian wolves. In: Wild wolves we have known: stories of wolf biologists´ favourite wolves (Eds. Thiel RP, and Thiel AC). p. 131-140. International Wolf Center, Minneapolis, USA. 

Wikenros C. 2013. Ulvens tilbakekomst – virkning på byttedyr, konkurrenter og åtseletere. Våre Rovdyr 1: 16-19. 

 

2012 

Sand H, Wikenros C, och Ahlqvist P. 2012. Vargar väljer älgar i sämre kondition än vad jägarna gör! Fakta Skog 10. SLU. 4 s. 

Sand H, Wikenros C, och Liberg O.2012. Är skandinaviska vargar mer blodtörstiga än amerikanska? Fakta Skog 6. SLU. 4 s. 

Wikenros C. 2012. Vargens återkomst – effekter på bytesdjur, konkurrenter och asätare. Fauna och Flora 107: 20-24. 

 

2011 

Andrén H, Jarnemo A, Sand H, Månsson J, Edenius L, och Kjellander P. 2011. Ekosystemaspekter på älgförvaltning med stora rovdjur. Fakta Skog 23. SLU. 4 s. 

Sand H, Andrén H, Swenson JE, och Kindberg J. 2011. Flera jägare på älgpopulationen – predationsmönster hos varg och björn. Fakta Skog 25. SLU. 4 s. 

Sand H, Jonzén N, Andren H, och Månsson J. 2011. Beskattning av älgpopulationer med varg och björn. Fakta Skog 26. SLU. 4 s. 

Sand H, Jonzén N, Andren H, och Månsson J. 2011. Strategier för beskattning av älg. Fakta Skog 24. SLU. 4 s. 

Wikenros C, Sand H, och Liberg O. 2011. Varg bra för andra arter? Miljöforskning, nr. 4.

 

2010 

Wikenros C, Ahlqvist P, Sand H, och Liberg O. 2010. De fyra stora i Bergslagen. Fauna & Flora 105: 20-22.

Wikenros C, Liberg O, Sand H, och Andrén H. 2010. Lodjur och varg – som katt och hund eller …? Fakta Skog 3. SLU. 4 s.

Wikenros C, Sand H, och Liberg O. 2010. Så jagar vargen. Svensk Jakt 10: 94-97.

 

2009

Aronson Å, Strømseth TH, Wabakken P, och Arnemo J. 2009. Lär dig uppfatta vargens urinmarkeringar tydligare. Våra Rovdjur 3: 8-9.

Wikenros C, Ahlqvist P, Sand H, och Liberg O. 2009. Vargarnas nattliga liv. Jaktmarker & Fiskevatten 2: 42-43.

 

2008

Brainerd SM, Karlsson J, Pedersen HC, og Wabakken P. 2008. Ulvetelefonen – bedre enn ingenting? Jakt & Fiske: 6: 74-76.

Karlsson J, og Brainerd S. 2008. Når ulv angriper hund. Jakt & Fiske 1-2: 34-38.

Karlsson J, og Brainerd S. 2008. Slik kan ulveangrep hindres. Jakt & Fiske 3: 34-36.

Liberg O, Sand H, Wabakken P, och Pedersen HC. 2008. Så beräknas dödligheten hos varg. Svensk Jakt 7: 68-71.

Wikenros C, Sand H, Ahlqvist P, och Liberg O. 2008. Asätare övervakas med kamera. Svensk Jakt 1: 52-54.

 

2007

Liberg O, Sand H, Wabakken P, och Pedersen HC. 2007. Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen. Fakta Skog 9. SLU. 4 s.

Sand H, Johansson Ö, Ahlqvist P, och Liberg O. 2007. Älgkalvar överst på vargens sommarmeny! Fakta Skog 10. SLU. 4 s.

Sand H, Wikenros C, Wabakken P, och Liberg O. 2007. Den skandinaviska älgen: Ett lätt byte för vargen. Fakta Skog 8. SLU. 4 s.

 

2006

Brainerd SM, Linnell J, Brøseth H, Solberg E, Pedersen H, Liberg O, Sand H, og Wabakken P. 2006. Den skandinaviske ulven: utsetting eller innvandring? Villmarksliv 4: 82-85.

Brainerd SM, Bakka D, og Pedersen C. 2006. Ulvejakt i Norge. Norges Jeger- og Fiskerforbund & Norsk Institutt for Naturforskning. 36 s.

Heggberget TM, og Pedersen HC. 2006. Ulv Canis lupus. Artsdatabankens faktaark nr. 4. 3 s.

Karlsson J, och Backeryd J. 2006. Hur många vargar skulle skjutas samband med angrepp på hund efter en förändring av Jaktförordningen § 28 i Sverige och Jaktloven § 11 i Norge? Faktablad, Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation. 4 s.

Viltskadecenter. 2006. Vad händer i ett revir vid förlust av vuxna reproducerande vargar? Sammanfattning av ”Del III. Förlust av alfaindivider i en vargflock – effekter på flockdynamik och reproduktion” av Brainerd SM, Liberg O, Pedersen HC, Sand H, Wabakken P, och Eide NE. Ur rapporten ”Varg – Beståndsdynamik, livskraft och effekter av uttag”. NINA Fagrapport 61, 89 s. Red. Pedersen HC, Brainerd SM, Liberg O, Sand H, och Wabakken P. 2003. 4 s.

 

2005

Brainerd S, Bakka D, og Pedersen HC. 2005. Jakt på ulv i Norge. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. 36 s.

Brainerd SM, og Pedersen HC. 2005. Fakta-ark om ulven. SKANDULV-fakta-ark. 17 s.

Liberg O, Sand H, Pedersen HC, Wabakken P, Bensch S, och Sejberg D. 2005. Den skandinaviska vargstammen – en släktsaga. Våra Rovdjur 1: 4-7.

 

2004

Karlsson J, och Jaxgård P. 2004. Vargangrepp på hundar. Skogsvilt III: 243-247. Grimsö forskningsstation, SLU.

Karlsson J, och Andrén H. 2004. Vargar och lodjur – hur går de ihop? Skogsvilt III: 89-91. Grimsö forskningsstation, SLU. Grimsö forskningsstation, SLU.

Aronson Å, och Sand H. 2004. Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren. Skogsvilt III: 47-53.

Karlsson J, Andrén H, och Sand H. 2004. Vad bestämmer antalet vargar och deras utbredning i framtiden? Skogsvilt III: 54-57. Grimsö forskningsstation, SLU.

Karlsson J, Eriksson M, och Liberg O. 2004. Hur rädda är vargar för människor? Skogsvilt III: 73-75. Grimsö forskningsstation, SLU.

Sand H, Liberg O, Ahlqvist P, och Bernelind T. 2004. Vilka älgar väljer vargen? Svensk Jakt 8: 72-75.

Liberg O, Bensch S, Sand H, Wabakken P, Sejberg D, och Pedersen H. 2004. Släktskap och inavel i den skandinaviska vargstammen. Skogsvilt III: 76-85. Grimsö forskningsstation, SLU.

Sand H, Liberg O, Ahlqvist P, och Wabakken P. 2004. Älgjakten kan hotas i vargområden. Svensk Jakt 10: 2-4.

Sand H, Liberg O, Ahlqvist P, och Wabakken P. 2004. Vilken inverkan har vargen på älgstammen? Skogsvilt III: 66-72. Grimsö forskningsstation, SLU.

Sand H, Wabakken P, och Liberg O. 2004. GPS-sändare: en ny era för studier av beteendeekologi hos vilda djur. Skogsvilt III: 24-29. Grimsö forskningsstation, SLU.

Sand H, Wabakken P, och Liberg O. 2004. Vargens biologi: karaktärer och konsekvenser för små populationer. Skogsvilt III: 58-65. Grimsö forskningsstation, SLU.

 

2003

Brainerd SM. 2003. Ulvejakt. I Kirkemo O. (Ed.), Jakt, fiske, friluftsliv. Kunnskapsforlaget, Oslo.

Wam HK, Glende E, Østreng OC, og Hjeljord, O. 2003. Ulven konkurrerar med jegerne om kalvekvoten. Hjorteviltet.

Linnell J, og Brainerd S. 2003. Berettiget ulvefrykt? Villmarksliv 31: 22-26.

 

2001

Flagstad Ø, Pedersen H, Bensch S, og Liberg O. 2001. Mens vi venter på immigrantene. Våre Rovdyr 1.

Wabakken P, Aronson Å, Steinset OK, og Sand H. 2001. Foreløpig statusrapport om ulv i Skandinavia vinteren 2000-2001. Miljøkrim 4: 32-33.

 

2000

Sand H, Liberg O, Andrén H, och Ahlqvist P. 2000. Den skandinaviska vargen - en överlevnadskonstnär. Fauna & Flora 95: 79-91.

Wabakken P, Aronson Å, Steinset OK, og Sand H. 2001. Foreløpig statusrapport om ulv i Skandinavia vinteren 2000-2001. Miljøkrim 4: 32-33.

 

1999

Ahlqvist I, Karlsson J, och Wabakken P. 1999. Vargdödade hundar. Våra Rovdjur 16: 28-31.

Arnemo JM. 1999. Svenske ulver med radiosender. Norsk Veterinærtidsskrift 111: 81.

Arnemo JM. 1999. Radiomerking av ulv: hvorfor og hvordan. Norsk Veterinærtidsskrift 111: 14.

Karlsson J, Wabakken P, och Ahlqvist I. 1999. Vargdödade hundar – ett problem med många frågetecken. Svensk Jakt 137: 54-62.

Persson J, och Liberg O. 1999. Underlag för förvaltning av varg och lodjur. –Viltforum, Svenska Jägareförbundet.

Sand H, och Ahlqvist P. 1999. De första vargarna märkta i Sverige. Våra Rovdjur 1.

Sand H. 1999. Rapport från vargforskningsprojektet. Svensk Jakt Nyheter 3.

Wabakken P. 1999. Ulven i Skandinavia ved tusenårsskiftet. s. 9-19 i Brox K (red), Brennpunkt Natur 99. Tapir forlag, Trondheim.

Wabakken P. 1999. Ulvestammen i Skandinavia øker. Skog-Skole-Samfunn, Det norske skogselskap: 10-11.

 

1998

Persson J, och Sand H. 1998. Vargen - viltet, ekologin och människan. Svenska Jägareförbundet. 128 s.

Sand H, och Ahlqvist I. 1998. Vargforskning - hur och varför? Våra Rovdjur 1.

Sand H, och Ahlqvist I. 1998. Vargforskning - hur och varför? Dalajägaren 1/98. 

Sand H, och Ahlqvist I. 1998. Vargforskning - hur och varför? Värmlandsjägaren 1/98. 

Sand H, och Ahlqvist I. 1998. Vargforskning - hur och varför? Jaktsignalen 1/98.