Hoppa till huvudinnehåll

Lektioner för lärare: Få koll på världens insekter med DNA

Insekterna dominerar hela vår planet. Ändå är de förvånansvärt okända. Här finns verktyg för lärare som vill introducera sina elever till insekternas mångfald och betydelse. De får möjlighet att både samla in och sortera insekter manuellt och testa DNA-metoderna som är så mycket effektivare. Lektionerna ger inblick i vad dagens insektsforskare sysslar med. Samtidigt kan sidorna fungera som en allmän inkörsport för alla som vill veta mera om insekter och insektsforskning.

Färgglad skalbagge

Stöd för att planera lektioner

Vi har sammanställt ett undervisningspaket med flera moment. Först får klassen sortera ett prov med insekter från sin egen närmiljö. När de har sett hur svårt och tidskrävande det är går de över till molekylära metoder. De lär sig extrahera genomets byggstenar, det vill säga DNA. Sen får de en översikt av DNA-sekvensering, och slutligen lär de sig att identifiera gensekvenser genom att jämföra dem med ett referensbibliotek. En insikt som vi hoppas att vi med DNA-metoder äntligen har fått verktyg att kartlägga världens insekter.

De olika delarna fungerar var för sig, eller som ett helhetspaket. Att köra igenom hela programmet tar 1-2 lektioner.

 

Rosa fjäril

Läs artikel

Materialet kompletterar vår artikel i Bi-lagan med temat ”Hur kan vi få koll på alla världens insekter?”. Bilagan ges ut av Bioresurs som är ett nationellt resurscentrum för biologiundervisning.

Fluga

Lästips

Hebert, P. D., Ratnasingham, S., & De Waard, J. R. (2003). Barcoding animal life: cytochrome c oxidase subunit 1 divergences among closely related species. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 270(suppl_1), S96-S99.
"Den banbrytande studie som introducerade begreppet DNA-streckkodning av insekter."

Hebert, P. D., Ratnasingham, S., Zakharov, E. V., Telfer, A. C., Levesque-Beaudin, V., Milton, M. A., ... & DeWaard, J. R. (2016). Counting animal species with DNA barcodes: Canadian insects. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1702), 20150333.
"En banbrytande beskrivning av hur många kanadensiska insektsarter man kan upptäcka genom DNA-streckkodning."

Ronquist, F., Forshage, M., Häggqvist, S., Karlsson, D., Hovmöller, R., Bergsten, J., ... & Gärdenfors, U. (2020). Completing Linnaeus’s inventory of the Swedish insect fauna: Only 5,000 species left?. PloS ONE, 15(3), e0228561.
"En studie som visar att det återstår minst 5000 insektsarter att upptäcka i Sverige – före införandet av DNA-baserade metoder."

Schultheiss, P., Nooten, S.S., Wang, R. & Guénard, B. (2022). The abundance, biomass, and distribution of ants on Earth. PNAS 119 (40) e2201550119. https://doi.org/10.1073/pnas.2201550119
"En studie som visar att det går nästan 2,5 miljoner myror på varje människa."

Seibold, S., Gossner, M. M., Simons, N. K., Blüthgen, N., Müller, J., Ambarlı, D., ... & Weisser, W. W. (2019). Arthropod decline in grasslands and forests is associated with landscape-level drivers. Nature, 574(7780), 671-674.
"En stor tysk studie som visar en drastisk minskning av tyska insektsstammar och ett klart orsakssammanhang till jordbrukets intensifiering."

Srivathsan, A., Ang, Y., Heraty, J.M., Hwang, W. S., Jusoh, W.F.A., Kutty, S. N., Puniamoorthy, J., Yeo, D., Roslin, T., & Meier, R. (2023). Global convergence of dominance and neglect in flying insect diversity. Nature Ecology and Evolution, 7, 1012–1021.
"En studie som påvisar att världens vanligaste insekter samtidigt är de sämst kända."

Sverdrup-Thygeson, A. (2020). Insekternas planet – Pocketutgåva.
"En starkt rekommenderad bok om insekternas mångfald och betydelse."

Van Klink, R., Bowler, D. E., Gongalsky, K. B., Swengel, A. B., Gentile, A., & Chase, J. M. (2020). Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances. Science, 368(6489), 417-420.
"En sammanfattning av det vi vet om insektstammarnas nedgång världen över."

ie-Carabus nitens-göran liljeberg.jpg  Bilder på insekter: Göran Liljeberg

Publicerad: 15 december 2023 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekt
Astrid Taylor
Mattias Jonsson (ställföreträdande)
ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 16   

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…