Samla, sortera och titta på insekter

Senast ändrad: 02 januari 2024
Person tittar ner i en håv.

Det finns många sätt att samla in insekter i naturen. Här får du tips på några metoder som du kan genomföra med dina elever. Hur många olika slags insekter hittar ni? Ni kan titta på insekterna i fält eller ta med dem till klassrummet. Roligast är att titta på insekterna i stereolupp.

Hur samlar man insekter i naturen?

Insekterna finns överallt, och många är de också. För att uppfatta insekternas myller, antal och betydelse är det bäst att ta sig ut i naturen för att själv titta efter insekter i olika miljöer. Hur du kan gå till väga för att hitta och samla in insekter visade Mats Jonsell i Bi-lagan nr 3 i december 2021.

Insektskunskap i samhällets tjänst - samla småkryp med eleverna

Undersökningar i naturen - fånga småkryp

Instruktionsfilm: Håvning

Instruktionsfilm: Sållning

Instruktionsfilm: Vattenhåvning

Vilka insekter hittar man med olika metoder (excel-lista)

Att titta på och sortera insekter

Nu är det dags att titta på de insamlade insekterna!

För att få en uppfattning om insekternas mångfald kan man granska insektsmyllret i några prover insamlade i närheten av skolan. 

I klassen (eller i fält) får eleverna sedan sortera upp insekterna i så många olika ”arter” som ni kan urskilja. Om skolan har en sterolupp blir det extra spännande, för då kan eleverna se alla krypen på nära håll, och fundera på hur deras olika former och färger avspeglar hur de lever och vad de gör i naturen. Att tävla om att hitta flest brukar bidra till ivern, och att få visa sina coolaste fynd för de andra!

Lite inspiration kanske ni får i denna minutlånga film.

Vill du gå vidare till:

1. Insekternas mångfald

2. Hur samlar man insekter? och 3. Titta på och sortera insekter

4. Hur fungerar DNA-metoder?

5. Att döda insekter - etik


Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383