Kurs för dig som vill jobba med naturvård

Senast ändrad: 16 februari 2024
En grupp studenter letar insekter i svampar.

Att bevara biologisk mångfald är en viktig uppgift i framtiden. Därför behövs det människor som är duktiga på naturvård. På kursen Tillämpad naturvårdsbiologi lär du dig att bedöma naturvärden och ta fram planer på hur man bevarar biologisk mångfald. Stort fokus på praktisk tillämpning och exkursioner.

Under kursen får du träffa några av Sveriges främsta naturvårdsforskare och ta del av de senaste rönen om naturvård. Du får träna på inventering och bedömning  av naturvärden. Dessutom får du lära dig hur samhället arbetar med naturvård och hur vi kan hantera att naturvården krockar med andra samhällsintressen, som vägbyggen, nya bostadsområden eller åtgärder inom skogs- och jordbruk. Kul att få testa på att "arbeta" på riktigt i fält!
Tidigare student

Undervisning i fält

Under kursen besöker vi skog, våtmark, hagmark och andra naturtyper. Du får lära dig att se var naturvärden finns. I kursen ingår två större projektarbeten. Ett går ut på att inventera en art eller grupp. I det andra gör du en skötselplan för ett specifikt naturområde.

Naturvård behövs i samhället

Naturvårdare kan arbeta på länsstyrelser, kommuner och konsultfirmor. Att kunna naturvård är ett bra sätt att göra en insats för den biologiska mångfalden. Det behövs! Den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad – tänk bara på pollinatörerna som gör det möjligt för oss att äta choklad och frukt. Samtidigt hotas 25 procent av de kända djur- och växtgrupperna av människans aktiviteter. Dagens utrotningstakt är redan mellan tio och hundratals gånger högre än genomsnittet för de senaste 10 miljoner åren.

Läs biologi och miljövetenskap

Du kan läsa kursen som fristående kurs – men du kan också läsa hela programmet Biologi och miljövetenskap.

Lisa - miljövetaren som löser riktiga miljöproblem

Lisa läste biologi och miljövetenskap på SLU och blev miljökonsult. Vill du också bidra till en hållbar utveckling? Gör som Lisa.


Kontaktinformation

Erik Öckinger, forskare
Insitutionen för ekologi, SLU
erik.ockinger@slu.se  018-672303