Rädda biologisk mångfald med goda kunskaper om ryggradsdjur

Senast ändrad: 16 februari 2024
Djurskelett.

Hur kan du se på en fjäder att den suttit längst fram på vänstra vingen på en uggla? Hur skiljer du den rödlistade fisken asp från en id? Allt detta och mer därtill kommer du att kunna när du läst kursen i vertebratzoologi. Det här är en viktig kurs för dig som värnar om biologisk mångfald. Utan kunskap om arterna kommer vi inte att kunna bevara dem.

”Det enda tråkiga med den här kursen är att den är slut. Kan vi inte ha vertebratzoologi resten av terminen också?”

Vill du bli rovdjursexpert? Då måste du kunna skilja ett vargspår från spår av lodjur och järv. Det får du lära dig på den här kursen. Andra spännande frågor är:

  • Hur många framtänder har en älg i överkäken?
  • Vad kom först i evolutionen, lungan eller simblåsan?
  • Hur kan ugglor flyga så tyst?
  • Vilka av våra reptiler lägger ägg?
  • Kan du räkna upp våra sju arter mårddjur?

Arter, systematik och evolution

”…vid sidan av ekologi, floristik och entomologi troligtvis den viktigaste kursen för en biolog” Student 2019

Kursen handlar om ryggradsdjur – vertebrater. Du får lära dig att  beskriva och identifiera vanliga däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och fiskar i svenska ekosystem. Hur de ser ut, hur de lever och vad de gör. Du får också inblick i deras systematik och evolutionära historia.

Den här är grundläggande kunskaper för biologer och våra studenter arbetar till exempel med naturvård på länsstyrelser, kommuner och konsultfirmor.

Ben- och bajsrummet

Ett populärt inslag på kursen är ben- och bajsrummet där du kan öva på ägg, fjädrar, skelett och spillning från olika arter. Som en godisbutik för biologer! Du får också vara med och ringmärka fåglar. En möjlighet att dem riktigt nära.

Bäverexpert som kursledare

Plus förstås många intressanta föreläsningar. Kursledaren Göran Hartman är en uppskattad lärare och därtill Sveriges främsta expert på bävrar.

Vi utlovar nyttiga kunskaper för arbetslivet - men också att ditt liv blir ännu mer spännande när du  känner till de ryggradsdjur vi har omkring oss.

Biologi och miljövetenskap på SLU

Kursen ingår i programmet Biologi och miljövetenskap på SLU men du får gärna söka den som fristående kurs också.