Grundutbildning

Senast ändrad: 10 maj 2022

Institutionen ger kurser inom skoglig vegetationsekologi, markvetenskap och skogsskötsel på grund- och avancerad nivå. Målet med kurserna är att öka studenternas förståelse av processer i skogsekosystemet och hur dessa kunskaper kan överföras till skötsel av skogar givet olika mål - såväl i Sverige som globalt.

Huvuddelen av dessa kurser ges i inom Skogsvetarprogrammet där vissa kurser ges som fristående och därmed är öppna för studenter utanför programmet. 

Vårt hela kursutbud hittas du här


Masterprogram
Sedan hösten 2019 erbjuder vi ett mastersprogram Forest Ecology and Sustainable Management! Kurserna inom masterprogrammet präglas av stark forskningsanknytning och behandlar viktiga och aktuella ämnen för skogsbruket och för förståelsen för förvaltningen av skogliga resurser. På kurser som ges under fältsäsong ingår fältövningar och exkursioner som en viktig del. Mastersprogrammet är utvecklat för dig som vill arbeta med utvecklingen av förståelsen av skogsekosystemen och skogsbruket såväl nationellt som internationellt.

Förutom de kurser som ingår i programmet ger vi en distanskurs i tropiskt skogsbruk. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med internationella skogsfrågor men även dig som vill vidga dina vyer och få nya insikter i vad som händer inom skogsbruket globalt. Sammantaget erbjuder dessa kurser bredd och fördjupning inom viktiga områden för dig som siktar på en karriär inom skogsbruk och skoglig förvaltning, men även dig som är intresserad av en forskarutbildning.

 

Kurser på avancerad nivå:

Dessutom ger vi en projektkurs i markvetenskap, 15 hp, med fyra tillfällen per år, ett tillfälle per läsperiod. Den kursen är speciellt ämnad för dig som vill göra examensarbete inom markvetenskap eller vill fördjupa dina kunskaper i markvetenskap.

Tveka inte att ta kontakt med kursledare, programstudierektor eller grundutbildningsansvarig vid institutionen om du har några frågor, se kontaktinformation nedan. 

Examensarbeten

Vi handleder flertalet examensarbeten varje år på kandidat- och mastersnivå. Många arbeten genomförs i samarbete med skogsföretag och myndigheter men även som del i pågående forskningsprojekt vid institutionen. Det går också bra att diskutera egna idéer på examensprojekt. Examensarbeten publicerade vid institutionen fr o m 2009 kan du hitta i Epsilons arkiv för studentarbeten (titel+ sammanfattning och länk till pdf-dokument).

Information om examensarbeten vid institutionen – lediga projekt och hur du går tillväga för att koma igång och genomföra ett examensarbete vid vår institution hittar du här.

Mer information om examensarbeten (självständiga arbeten) vid SLU hittar du under riktlinjer för examensarbeten.

Allmän information om kurser och studier hittar du på SLU:s studentwebb.