Snow and winter

Senast ändrad: 13 januari 2023

Det finns inte mycket forskning om hur vi mår av att vara ute i snötäckt natur. Men lite finns det:

I Finland fann forskare exempelvis att humöret steg mer på försökspersoner av att vistas ute i en skog med snötäckta träd jämfört med i en snötäckt stad (Bielines et al. 2021), och att snö i naturen har en lugnande effekt. I Polen visade en studie att även ett tunt snötäcke på marken ökade den psykologiska avspänningen (Bielines et 2019). Ytterligare en studie gav vid handen att unga män som fick promenera i en park i vinterskrud mådde både fysiskt och psykiskt bättre efter promenaden (Song et al 2013).

/Text: Ann Dolling

Referenser

Bielinis E, Janeczko E, Takayama N, Zawadzka A, Słupska A, Piętka S, et al. (2021) The effects of viewing a winter forest landscape with the ground and trees covered in snow on the psychological relaxation of young Finnish adults: A pilot study. PLoS ONE 16:e0244799. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244799

Bielinis E, Łukowski A, Omelan A, Boiko S, Takayama N, Grebner DL (2019) The effect of recreation in a snow-covered forest environment on the psychological wellbeing of young adults: Randomized controlled study. Forests 10:827. http://dx.doi.org/10.3390/f10100827

Song C, Joung D, Ikei H, Igarashi M, Aga M, Park B-J, Miwa M, Takagaki M, Miyazaki Y (2013) Physiological and psychological effects of walking on young males in urban parks in winter. Journal of Physiological Anthropology 32:18. https://doi.org/10.1186/1880-6805-32-18


Kontaktinformation