Innovationer bortom etablerade tillväxtcentra: Policy och praktik för ekonomisk utveckling i Europas nordliga periferi

Senast ändrad: 31 mars 2023

Hur lämpligt är det att applicera teorier som baseras på de ledande tillväxtregionerna vid politik, praktik och studier av innovation i perifera regioner? Projektet ville besvara denna fråga och etablera ny kunskap om den avgörande roll som perifera områden har för ekonomisk utveckling.

Innovation i perifera områden är avgörande för tillväxt och välstånd på nationell nivå. I diskussioner rörande ekonomisk utveckling ignoreras emellertid alltför ofta perifera områden. I den pågående diskussionen verkar det finnas en övertro på att de teorier som baseras på studier av ledande tillväxtregioner även gäller för perifera områden. Detta innebär att perifera områden behandlas/analyseras på samma sätt som de ledande tillväxtregionerna, trots att vi vet att perifera områden är olika och särskiljer sig samtidigt som det i realiteten är svårt och problematisk att mäta och förstå ekonomisk utveckling i perifera regioner. Hur lämpligt är det att applicera teorier som baseras på de ledande tillväxtregionerna vid politik, praktik och studier av innovation i perifera regioner?

I detta projekt var syftet att besvara denna fråga genom fallstudier i perifera regioner i norra Europa. Projektet ger ett betydande bidrag till diskursen kring regional innovation och etablera ny kunskap om den avgörande roll som perifera områden har för ekonomisk utveckling. Slutligen hjälper det oss att skapa en bättre och mer effektiv innovationspolitik för perifera regioner, vilket i sin tur kan säkerställa en hållbar utveckling. 

Fakta:

Projektledare

Rhiannon Pugh, postdoktor, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Projektdeltagare

Alexandre Dubois, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Sarah Jack, professor, Department of Entrepreneurship and Strategy, Lancaster University Management School, UK

Projekttid

2019-2022

Extern finansiering

Formas

Relaterade sidor: