Det svenska jordbrukets omvandling 1990-2040

Senast ändrad: 30 mars 2023

Den tidsperiod som undersöktes är en period då flera stora jordbrukspolitiska beslut har omvandlat villkoren för det svenska lantbruket; först i och med en avreglering av lantbruket 1991, senare genom EU-medlemskap från 1995 och framåt samt den serie förändringar EU-politiken har genomgått med allt större fokus på natur- och kulturvård vid sidan av stöd till jordbruksproduktion.

Projektets slutrapport kan laddas ner här »

Detta projekt finansierades av plattformen SLU Framtidens lantbruk.

I projektet undersöktes vilka effekter de jordbrukspolitiska reformerna haft på lantbruk i Uppsala län. Projektet bestod av dels en kvantitativ studie av markanvändningsförändringar samt gårdars storlek i Jordbruksverkets blockdatabas som Anders Wästfelt på agrarhistoriska avdelningen ansvarade för, dels en kvalitativ intervjuundersökning med fokus på lantbrukares attityder och markanvändningsstrategier som Camilla Eriksson på avdelningen för landsbygdsutveckling ansvarade för.

Mellan oktober 2013 och mars 2014 ingick Mimmi Skarelius Lille i projektgruppen som forskningsassistent.

Fakta:

Projektledare

Anders Wästfelt, forskare, avdelningen för agrarhistoria, SLU, +4618671735, +46709742893
Skicka e-post till: anders.wastfelt@slu.se 

Deltagare

Camilla Eriksson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU (-2018)

Projekttid

Augusti 2013–Juli 2015

Finansiär

Framtidens lantbruk, SLU

Relaterade sidor:


Kontaktinformation