Konflikt, våld och miljöförändringar: Att undersöka resursstyrning och legitimitet i övergångssamhällen

Senast ändrad: 03 april 2023

Projektet sökte förstå hur sociala och politiska processer relaterade till förändrade skogs- och vattenresurser kan bli invecklade i konflikter och våld.

Bakgrund

Konflikter och våld förorsakade av klimatförändringar har sina rötter i sociala och politiska processer som endast är indirekt relaterade till miljöförändting. Framför allt finns det ett akut behov av mer forskning om hur resursstyrning - utformad för att minska det globala samhällets sårbarhet för miljöförändringar - själv är en potentiell krutdurk för politisk instabilitet och våld. Syftet med detta fyraåriga forskningsprogram är att öka kunskapen om hur klimatförändringar skapar legitimitetskriser, konflikt och våld i styrningen av skogs- och vattenresurser. Arbetet bidrar således till att försäkra att nuvarande tiktlinjer och program för att möta klimatförändringar inte fötvärrar konflikter och sårbarhet. Kärnfrågan som ställs är, vad förorsakar konflikt och våld i ljuset av miljöförändringar?

Forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet motiverades av en djup oro över den snabba förändring som vi bevittnar i dag. Programmet syftade till att undersöka hur komplexa sociala processer är sammanlänkade med miljöförändringar, och till att förstå hur vi kan utveckla politiska mekanismer för att hantera dem. För att uppnå detta undersöktes hur miljöförändringar kan orsaka legitimitetskriser i styrprogram som ämnar motverka sårbarhet och klimatförändringar. Hur klimatförändringar förstås globalt formar våra åtgärder och beteenden gentemot dessa avsevärt. Forskningsresultaten genererade nya insikter i hur konsekvenserna av miljöförändring kan hanteras.

Projektets mål

Programmet hade tre huvudsakliga mål:

  1. Att förstå hur sociala och politiska processer relaterade till förändrade skogs- och vattenresurser blir invecklade i konflikter och våld;
  2. Att producera konkreta underlag för hur global miljöförändring förstås inom "bräckliga" styrelseformer på två kontinenter: Asien (Nepal) och Afrika (Kenya);
  3. Att generera insikter i hur styrmekanismer och utvecklingsprogram bättre kan utformas för att hantera oro för miljörelaterat våld globalt.

Metod

Forskningen var utformad med utgångspunkt i samhällsvetenskapen för att undersöka hur miljöförändringar är invecklade i bräcklig statlig politik och vice versa.

Resultatet

Resultatet bestod i en konkret utvärdering av hur konflikter och miljöförändringar tillsammans skapar nya sårbarheter och möjligheter för att stärka människor och politiska system. Rustad med denna förståelse kan programmet ge rekommendationer om hur styrmekanismer och program bättre kan bli medel för en positiv omvandling av globalt miljöbeteende.

Fakta:

Projektledare

Andrea Nightingale, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU (-2021)

Projektdeltagare

Siri Eriksen, professor, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Skicka e-post till: siri.eriksen@nmbu.no  

Hemant Ojha, PhD, School of Social Sciences, University of New South Wales, Sydney 
Skicka e-post till: h.ojha@unsw.edu.au

Projekttid

2016-2021

Extern finansiering

Vetenskapsrådet, proj. id. 2015-03323

Relaterade sidor: