Effekter av Covid-19-pandemin på skogsresursanvändning i landsbygdssamhällen i Indien

Senast ändrad: 31 mars 2023
Flertal historiska planeringar av olika arter, Kangra, Himachal Pradesh, India. Foto.

Projektet studerade vilken roll skogsbruksstrategier har i främjandet av en säker, hållbar försörjning i det läge som COVID-19-pandemin skapade.

Bakgrund

I många låglöneländer ställdes landsbygden inför stora svårigheter på grund av COVID-19. Nedstängningar ledde till förlorade inkomster, många fick lämna sina arbeten i städerna och en del led brist på mat. Landsbygdsbefolkningar är ofta beroende av skogar och lokala naturresurser för sin överlevnad, särskilt i nödsituationer. Ökad skogsanvändning kan dock leda till degradering, vilket hotar människors välmående och även andra miljömål på lång sikt.

COVID-19-pandemin och nedstängningarna ökade osäkerheten kring livsmedelsförsörjning i många låglöneländer. Skogsprodukter och andra lokala naturresurser är kritiska för hur hushållen reagerar på olika försörjningsstörningar; intensifierad skogsanvändning riskerar dock skogsdegradering. Situationen erbjöd en helt ny möjlighet att studera hur mycket skogspolitiska insatser bidrar till att skydda människors välmående vid sidan av andra mål för hållbar utveckling under nödsituationer i landsbygdssamhällen.

Projektet

Syftet och metod

Detta projekt syftade till att studera vilken roll skogsbruksstrategier har i främjandet av en säker, hållbar försörjning i det läge som COVID-19-pandemin skapade. Vi buýggde vidare på en befintlig storskalig datauppsättning om skogsanvändning i norra Indien.

Vi analyserade satellitbilder för att förstå hur ökad skogsanvändning förändrat marktäckningen sedan pandemins början, utvecklade strategier för att detektera människors samspel med skog med satellitbildsanalys samt gjorde en kartläggning av 600 hushåll för att förstå hur skogsanvändningen  förändrats under pandemin.

Vi samlade därför in nya, tidskänsliga data för att bygga vidare på en befintlig datauppsättning om skogsanvändning och strategiska insatser i Himachal Pradesh i Indien.

Med satellitfjärranalys, kartläggning av 600 hushålls försörjning samt systemmodellering, arbetade vi för att uppnå följande specifika mål:

1) Att kvantitativt mäta omfattningen av förändrad marktäckning/markanvändning (LC LUC ) inom skogsplanteringar under COVID-19-pandemin;

2) Att fjärrdetektera människors samspel med skog som ett kvantitativt mått på utnyttjande av skogsplanteringar;

3) Att mäta och förstå relationen mellan skogsbruksstrategier, LC LUförändringar
och landsbygdsförsörjning under COVID-19-pandemin.

Reslutat och förväntad samhällsnytta

Kunskapen kan användas till att identifiera strategier som bidrar till att säkra landsbygdens välmående vid sidan av andra mål för hållbar utveckling under stora försörjningsstörningar. Denna kunskap var viktig för beslutsfattare för att utarbeta strategier för återhämtning från COVID-19-pandemin och för att möta många andra framtida utmaningar som klimatförändring, marknadsstörningar och andra stressfaktorer.

Fakta:

Projektledare

Harry Fischer, biträdande universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Anthony Filippi, Associate Professor, Texas A&M University
Läs mer på Anthony Filippis presentationssida
Skicka e-post till: filippi@tamu.edu

Forrest Fleischman, Assistant Professor, University of Minnesota Twin Cities
Läs mer om Forrest Fleischman på hans presentationssida
Skicka e-post till:ffleisch@umn.edu

Divya Gupta, Senior Research Fellow, Indian School of Business, Hyderabad
Läs mer om Divya Gupta på Google Scholar
Skicka e-post till: divya_gupta@isb.edu

Burak Güneralp, Assistant Professor, Texas A&M University
Läs mer om Burak Güneralp på hans presentationssida
Skicka e-post till: bguneralp@tamu.edu

Vijay Ramprasad, PhD, Centre for Ecology, Development and Research, Dehra Dūn, India
Läs mer om Vijay Ramprasad på Google Scholar

Pushpendra Rana, PhD, Indian Forest Service
Läs mer om Pushpendra Rana på Google Scholar
Skicka e-post till: pranaifs27@gmail.com.

Claudia Rodriguez-Solorzano, PhD, University of Minnesota Twin Cities
Läs mer om Claudia Rodriguez-Solorzano på Google Scholar
Skicka e-post till: rodr0423@umn.edu

Projekttid

2020-2022

Extern finansiering

Formas

Relaterade sidor: