Framtidens lantbruk i Sveriges och Australiens småbyar "på gränsen"

Senast ändrad: 03 april 2023

Projektet undersökte hur förändringar i lokala klimatförhållanden och urbanisering påverkar omvandlingen av relationen mellan lantbruket och samhällsbyggandet i småortssamhällen som ligger vid kritiska klimatgränser.

Projektet använde teoretiska insikter från ”återkoppling” teori i ruralgeografi för att kartlägga och analysera på vilket sätt relationer mellan jordbruk och samhällsbyggande återskapas och förnyas på glesbygden.

Projektet byggde på en komparativstudie av två regioner ’på gränsen’ i Sverige (Västra Lappland) och Australien (Mid North) och bestod av:

  1. en kvantitativanalys av historisk data om lokala förändringar i jordbruk, demografi och ekonomi;
  2. en enkät- och intervjubaserad analys av aktörernas syn på relationen mellan jordbruk och samhällsbyggande i dagsläget;
  3. scenario-baserade aktiviteter, i samarbete med lokala aktörer, för att identifiera hur innovationer i det lokala jordbruket kan bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande.

Det empiriska materialet som framställdes syftade dels till att hjälpa samhällsaktörer och regionala beslutfattare att utveckla sociala innovationer och nya affärsmodeller i det lokala jordbruket, baserade på direkta relationer mellan producenter och konsumenter, och dels till att bidra till en bättre förmåga att anpassa sig till de nya lokala förhållandena framkallade av externa drivkrafter.

Fakta:

Projektledare

Alexandre Dubois, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Dean Carson, professor, Umeå universitet
Läs mer på Dean Carsons presentationssida

Projekttid

2018-2022

Extern finansiering

Formas

Relaterade sidor: