WEGO

Senast ändrad: 04 april 2023

WEGO var ett internationellt nätverk som syftade till att utveckla ett gemensamt forsknings- och kompetensutvecklingsprogram för nästa generation tvärvetenskapliga forskare inom social miljövetenskap, inriktat på feministisk politisk ekologi, i Europa.

WEGO utforskade genusrelationer inom samhällsorganisationer i ett feministiskt politiskt-ekologiskt ramverk. Utifrån ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv, studerade WEGO genus- och maktrelationerna i samhällets svar på pågående kriser inom klimat, ekonomi och miljö, i olika socio-ekologiska sammanhang.

Läs mer på WEGOs webbsida 

Fakta:

Projektledare

Andrea Nightingale, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU 

Projekttid

2018-2022

Extern finansiering

EU-kommissionen (Horizon2020) Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 764908-WEGO 2018-2021.

Relaterade sidor: