Framtida försörjning för jordbruk i bergsområden: ungas ambitioner och moderniseringen av bevattningssystem i Nepal

Senast ändrad: 08 maj 2024

Studien kommer att ge värdefulla insikter om hur unga kan delta i beslutsprocesser om vattenresursstyrning för att säkerställa rättvisa agrara framtidsperspektiv i Nepal.

Hållbar och effektiv bevattning för ökad jordbruksproduktivitet anses vara avgörande för global livsmedelssäkerhet. Dessa agendor prioriterar dock ofta teknokratiska och ensidiga ekonomiska tillväxtvisioner som inte möter föränderliga försörjningssträvanden på landsbygden genom att vända sig bort från jordbruket. Trots investeringar från regeringar och internationella organisationer i moderniseringsprojekt för bevattning, förblir livsmedelsosäkerhet, utvandring och växande alienation av ungdomar från jordbruket en utmaning.

Vi använder ett National Pride Irrigation Project i Nepal som fallstudie. Himalaya ger ett utmärkt studiesammanhang på grund av stora investeringar i bevattningsprojekt, stora andelar utflyttade manliga ungdomar, feminisering av jordbruksarbete och socioekonomiska ojämlikheter.

Genom en blanding av transdisciplinära metoder frågar vi oss:

(1) hur moderniseringsagendor för bevattningssystem och förbättrad jordbruksproduktivitet påverkar försörjningssträvanden hos ungdomar av olika kön, klasser och kast, och

(2) hur ungas föränderliga ambitioner (särskilt kvinnliga ungdomar) kan integreras i bevattningsstyrning, policyer och program.

Hur resurserna hanteras kommer att påverka ungdomar och kommande generationer. Denna studie kommer att ge värdefulla insikter om hur ungdomar kan delta i beslutsfattande processer om vattenresursförvaltning för att säkerställa en rättvis jordbruksframtid.

 

Besök vår webbsida Collective Water Governance and Rural Out-Migration: https://www.stephanieleder.com/current-project

 

 

Relaterade sidor: